Řízené tiskové služby (MPS)

Naše odborné dovednosti

Mnoho malých a středních podniků (SMB) nemá čas, zdroje ani odborné znalosti pro efektivní správu prostředí pro tvorbu dokumentů a zabezpečení tisku. To znamená, že se na správu zařízení a spotřebního materiálu může vyplýtvat značné množství času a prostředků, zatímco se celkový výkon podniku zpomaluje.

Mnoho organizací proto nyní využívá řízené tiskové služby (Managed Print Services - MPS) jako součást své strategie správy dokumentů a správy tisku. Ale co jsou MPS? Stručně řečeno to znamená, že externí poskytovatel přebírá odpovědnost za správu vašeho tiskového prostředí a činností. Hlavním cílem je použít centralizovaný přístup, který eliminuje zbytečnou administrativu, snižuje náklady na minimum a zvyšuje produktivitu.

Je však nezbytné, aby vámi zvolený partner měl zkušenosti, flexibilitu a technické znalosti, které mu umožní poskytovat služby na míru, jež maximalizují výhody řízených tiskových služeb s optimalizovanou kontrolou a přehledem o vašich tiskárnách a multifunkčních zařízeních.

 

people-discussing-sitting around table-office

Pracujte způsobem, který je pro vás nejlepší

Jako součást řízených tiskových řešení společnosti Sharp jsou naše spravované tiskové služby navrženy tak, aby zlevnily produkci dokumentů a zefektivnily pracovní postupy tím, že vám poskytnou cenově dostupný přístup k odborným dovednostem a nástrojům pro správu tisku. Všechny komponenty a úrovně služeb jsou zcela konfigurovatelné, a lze je kdykoli změnit.

Na jedné straně mohou umožnit okamžité úspory nákladů. Přinášejí však také novou úroveň efektivity do každého úkolu již od okamžiku, kdy kliknete na tlačítko „tisknout“, „skenovat“ nebo „kopírovat“, až po vyzvednutí, distribuci nebo uložení hotového dokumentu.

Finger-pressing-printer-panel product MX-C607F

Tiskové služby na zakázku

Naše řízené tiskové služby (MPS) jsou poskytovány prostřednictvím osvědčeného, pětifázového procesu, který začíná důkladným posouzením vašich tiskových potřeb a výdajů. Poté společně s vámi připravíme definici a implementaci strategie pro správu a optimalizaci každodenního tisku a také pro podporu vašich budoucích potřeb. Díky tomuto přístupu můžeme přesně určit, jak přinést vašemu podnikání největší hodnotu a potřebné zkušenosti, které dokonale doplní vámi upřednostňovaný způsob práce.

Díky tomu můžete:

  • Omezit plýtvání a snížit náklady - pokročilý software pro správu tiskových služeb, jako je například zabezpečený tisk na bázi multifunkčních tiskáren (bez nutnosti serveru), může zajistit lepší kontrolu nad využíváním tisku a snížit objem tisku až o 18 %, aniž by se snížila produktivita. Umožňuje také přesnou evidenci nákladů a řízení marží podle interních nákladových středisek nebo kódů projektů.
  • Zvýšit produktivitu a výkonnost - pomůžeme vám najít nové způsoby práce nebo optimalizovat výkon vašich stávajících procesů a zdrojů. Naše nejnovější multifunkční tiskárny také nabízejí rychlý a spolehlivý tisk, snadno použitelné funkce a dokonalou integraci s cloudovými aplikacemi a mobilními zařízeními. A díky rychlému řešení problémů a automatickému doobjednávání spotřebního materiálu můžeme udržet vaše zaměstnance déle produktivní.
  • Ochránit informace a životního prostředí - tiskárny a multifunkční zařízení Sharp obsahují pokročilé funkce zabezpečení tisku, které chrání vaše informace před různými hrozbami při jejich vytváření, sdílení a ukládání. Jsou také certifikovány pro splnění ekologických kritérií RoHS, WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), Energy Star, Nordic Swan a Blue Angel.
People-around table-having meeting