People working and collaborating in a modern office

Zabezpečení

Tiskárny a multifunkční tiskárny Sharp obsahují mnoho pokročilých funkcí zabezpečení, které vás chrání před mnoha hrozbami zabezpečení informací a pomáhají vám dodržovat předpisy na ochranu dat.

Zabezpečení informací

Narušení bezpečnosti informací prostřednictvím síťových a internetových zařízení, jako jsou multifunkční tiskárny, je realitou - a situace týkající se zneužívání nových zranitelných míst se stále zhoršuje. Průměrné náklady na ztrátu dat v důsledku nezabezpečeného tisku nyní v Evropě* dosahují 2,5 milionu Kč.

Zatímco otázka zabezpečení dat je ve většině organizací na prvním místě, tiskárny jsou často přehlíženy a mohou být potenciálně slabým místem v zabezpečení dokumentů, zabezpečení tisku, zařízení i sítě. Nedávný průzkum společnosti Sharp ukázal, že:

21 % kancelářských pracovníků potvrdilo, že nemají zavedeny žádné bezpečnostní procesy ohledně tiskáren nebo multifunkčních zařízení**.

To znamená, že jsou klíčovým cílem hackerů, protože představují vstupní bránu do vaší firmy a umožňují přístup k citlivým informacím obsaženým v tiskových a skenovacích úlohách.

* Print Security Landscape 2020, Quocirca
** Simple Printer Security for Small Business, 2020, Sharp
Two colleagues walking through office-printer-Product

Chraňte svoje data

Aby však bylo zabezpečení informací plně účinné, musí chránit vaše systémy a cenné obchodní informace před všemi formami neoprávněného přístupu, použití, vyzrazení, změny nebo zničení:

 • Fyzické hrozby - jakékoli fyzické kroky a události, které by mohly způsobit vážnou ztrátu nebo poškození informací nebo systémů, ať už interní - jako je nestabilní napájení, externí - jako je úder blesku, nebo lidské - způsobené třeba nespokojeným zaměstnancem.
 • Síťové hrozby - jakákoli činnost, která umožňuje neoprávněný přístup k síti, obvykle za účelem přístupu k datům nebo jejich ohrožení, jako jsou viry a malware, krádeže důvěrných informací. Například phishingové kampaně, znemožnění přístupu k systémům prostřednictvím útoků typu DoS (Denial-of-Service) nebo ransomwaru.
 • Zákonné povinnosti - ochrana všech citlivých údajů, které má podnik k dispozici, ať už jsou uloženy kdekoli, jako jsou záznamy o zaměstnancích, informace o zákaznících a údaje o účtech, jak to vyžadují platné vládní nebo oborové předpisy, například GDPR.
Man-pressing-lock-icon-on screen

Jak může Sharp pomoci?

Společnost Sharp si je vědoma, že zabezpečení informací je nezbytnou součástí strategie správy dokumentů a tisku.

PROFILOVÁNÍ TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA MÍRU

Smart Security Service

Pokud dojde k odcizení nebo ohrožení obchodně citlivých nebo kritických informací, může to mít obrovské provozní a finanční dopady, ze kterých se mnoho podniků nikdy plně nevzpamatuje.

Sharp představil inovativní nabídku zabezpečení „jako službu“, která vám pomůže porozumět hrozbám pro vaši firmu a poskytne vám ochranu na zařízení, která je přizpůsobena potřebám vaší kanceláře.

Služba Smart Security Service je určena k vyhodnocování datových hrozeb právě pro vaše multifunkční zařízení. Naši odborníci na zabezpečení přizpůsobí jedinečnou konfiguraci zabezpečení tak, aby odpovídala bezpečnostním zásadám vaší organizace. Poté zajistíme, aby všechny vaše tiskárny a multifunkční zařízení Sharp byly předem nakonfigurovány, dodány, nainstalovány a co nejjednodušeji a nejbezpečněji integrovány do vašich systémů. V rámci našich inovativních řízených tiskových služeb také proaktivně spravujeme celé vaše tiskové prostředí, abychom ochránili vaše informace.

Naše výkonné zabezpečení také znamená, že k tiskárnám a multifunkčním zařízením Sharp můžete přistupovat z vlastního chytrého telefonu nebo mobilního zařízení stejně snadno a bezpečně jako z kancelářského počítače. Můžete si tak užívat bezproblémový tisk, zjednodušené skenování a bezproblémové sdílení informací, ať jste kdekoli.

Person working

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

Funkce zabezpečení na zařízení

Tiskárny a multifunkční zařízení Sharp proto disponují sadou bezpečnostních funkcí. Jsou navrženy tak, aby vám pomohly kontrolovat a spravovat zásady zabezpečení tisku. Chrání také vaše informace a dokumenty před mnoha fyzickými a kybernetickými bezpečnostními hrozbami a zároveň splňují požadavky na dodržování právních předpisů. Mimo jiné zahrnují:

 • Ověření uživatele před použitím zařízení
 • Uvolňování tisku bez použití serveru, takže uživatelé mohou bezpečně tisknout a uvolňovat úlohy až z 5 dalších zařízení ve stejné síti.
 • Automatické šifrování všech dokumentů uložených v zařízení nebo odeslaných e-mailem z daného zařízení.
 • Technologii automatického léčení pro bezpečné obnovení zařízení v případě útoku
 • LED ukazatel, který uživateli připomene, aby si po skenování vyzvedl dokumenty
 • Systém pro správu důvěryhodných aplikací a firmware (Whitelisting), které mohou komunikovat se zařízením
 • Ověřování certifikátů SSL/TLS pro kontrolu, zda jsou servery třetích stran komunikující s vaším zařízením bezpečné
 • Funkcionalitu auditu a protokolů úloh, zajišťující komplexní přehled o všech aktivitách uživatelů
MFP-user authentication-lifestyle