Male teacher in a library

Zabezpečení v reálném světě

Vítejte v centru Sharp Real World Security. Nabízíme praktické informace od každodenních postřehů v oblasti kybernetické bezpečnosti až po efektivní metody ochrany, vše s cílem zajistit bezpečnost vašeho podnikání.

Read now

Zaměřeno na bezpečnost

Téměř všechny podniky jsou dnes digitálně propojeny. Od e-mailové komunikace přes sdílené Wi-Fi sítě až po virtuální schůzky nebo konference – každá tato aktivita představuje potenciální vstupní bránu pro kybernetické útoky. Tyto útoky, které jsou stále častější, mohou způsobit vážné narušení vašeho podnikání. Ať už se věnujete stavebnictví nebo pracujete z kavárny na notebooku, rizika jsou reálná a jejich důsledky mohou být devastující.

Na základě analýzy dat a zkušeností malých a středních podniků z různých částí Evropy jsme sestavili sérii obsahu, kjterý je zaměřen na hluboké pochopení bezpečnostních rizik, demystifikaci jejich složitosti a poskytnutí efektivních strategií pro vaši ochranu.

Collage of hybrid working images

Článek

Lidská chyba: Řešení největší bezpečnostní hrozby pro malé a střední podniky

V dnešní době mohou i ty nejmenší chyby zaměstnanců způsobit velké problémy v oblasti bezpečnosti. Třetina malých a středních podniků, které jsme oslovili, zároveň uvedla nedostatek znalostí nebo školení jako faktor, který zvyšuje jejich obavy týkající se IT bezpečnosti. Prozkoumali jsme různé způsoby, jakými mohou vnitřní hrozby nabývat konkrétních podob, a navrhli jsme opatření, která mohou pomoci tyto rizika minimalizovat.

Doctors using tablet - avoiding human error

Článek

Skutečná bezpečnostní rizika: Efektivní kybernetická obrana v praxi

Kybernetické útoky jsou na vzestupu a vedoucí pracovníci v oblasti IT po celé Evropě jsou znepokojeni. Naše průzkumy odhalily, že 68 % IT vedoucích si není jistých schopnostmi svých firem vypořádat se s riziky spojenými s IT bezpečností, přičemž mnozí se obávají důsledků možného útoku. V tomto článku se budeme zabývat některými běžnými bezpečnostními zranitelnostmi a nejlepšími způsoby, jak zůstat chráněni.

Female business owner using a laptop in her clothing store

Průvodce odbornou terminologií

Složité bezpečnostní pojmy, zjednodušeně

V oblasti kybernetické bezpečnosti existuje mnoho používaných termínů. Zatímco vytvoření odolné digitální obrany je pro mnoho malých a středních podniků (MSP) dostatečně velkou výzvou, pochopení všech složitých pojmů, které jsou s tím spojené, představuje další úkol. Abychom vám to ulehčili a pomohli ochránit váš podnik, zjednodušili jsme některé z nejčastějších termínů v oblasti kybernetické bezpečnosti v našem průvodci.

Průvodce odbornou terminologií

Slovník kybernetické bezpečnosti

Terminologie z oblasti kybernetické bezpečnosti může být složitá, a pokud jí zcela nerozumíte, může to mít pro vaši firmu negativní důsledky. 

Rozebrali jsme řadu pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti, aby každý přesně pochopil, co znamenají.

Klíčová zjištění malých a středních podniků z celé Evropy

62%

ještě neimplementovalo vícefaktorovou autentizaci

55%

nemá silnou politiku hesel

59%

nezvýšilo školení v oblasti bezpečnosti od přechodu na hybridní pracovní model

1/3

přiznalo, že se stali oběťmi phishingu, malwaru a ztráty dat

37%

je více znepokojeno možností porušení IT bezpečnosti než před 12 měsíci

1/3

nemá žádná IT bezpečnostní opatření pro ochranu tiskáren

Článek

Kyberbezpečnost v malých a středních podnicích: Analýza důvěry

Cítit se připravený na rizika není totéž jako být chráněný. Naše průzkumy odhalily napětí mezi pocitem malých a středních podniků, že jsou dobře připraveny na kybernetické hrozby, a nedostatkem důvěry v jejich obranné mechanismy. V tomto článku diskutujeme o tom, jak zajistit, aby váš podnik byl skutečně připraven a chráněn.

Two engineers with a laptop in a control room

Infografika

Skutečná rizika: Přehled bezpečnostních hrozeb pro malé a střední podniky

S každou novou aplikací či zařízením se bezpečnostní situace může stávat složitější. Kybernetické útoky jsou na vzestupu a malé a střední podniky (SME) pociťují jejich dopad. Avšak skutečná rizika by vás mohla čekat přímo před nosem. Prozkoumejte reálná bezpečnostní rizika, kterým čelí malé a střední podniky.

Rizika i útoky rostou