Hands holding a plant
Hands holding a plant

Společenská odpovědnost firmy

Naše strategie CSR zajišťuje, že máme pozitivní dopad na naše lidi, životní prostředí, námi zvolené charitativní organizace a komunitu kolem nás.

Společenská odpovědnost firmy (CSR)

Společenská odpovědnost firmy (CSR) v Sharp Europe

V roce 1973 si společnost Sharp vytyčila odvážnou obchodní filozofii: „přispívat ke kultuře, prospěchu a blahobytu lidí na celém světě“. Pro dosažení tohoto cíle jsou „upřímnost a kreativita“ hlavními zásadami všeho, co děláme, a jsme zcela odhodláni poskytovat produkty a technologie, které pomáhají dělat společnost lepším místem.

Naše strategie společenské odpovědnosti firmy (CSR) je navržena tak, abychom co nejvíce dávali nazpět a měli pozitivní dopad na naše zaměstnance, životní prostředí, vybrané charitativní organizace a komunitu kolem nás.

Nezisková organizace „charity: water“

Omezený přístup k pitné vodě je realitou pro čtyři z pěti rodin v rozvojových zemích. V hornaté oblasti Tigraj v Etiopii není neobvyklé, že lidé chodí pro vodu hodinu i déle a čerpají ji nefiltrovanou z kalných, otevřených studní. V roce 2019 proto začala společnost Sharp Europe spolupracovat s neziskovou organizací "charity: water" na financování vytvoření ruční vodní pumpy.

Projekt byl dokončen v červnu 2021 a mění životy více než 65 000 místních obyvatel tím, že jim umožňuje přístup k čisté a nezávadné pitné vodě. To bylo zvláště důležité během pandemie COVID-19, protože dostatečná hygiena a důkladná čistota jsou prvními liniemi obrany proti infekci, ale bez čisté vody je to v podstatě nemožné.

Aby byla zajištěna udržitelnost projektu, byla místní komunita rovněž povzbuzována k tomu, aby převzala odpovědnost za průběžnou údržbu vodovodů, identifikovala své hygienické problémy a zavedla dlouhodobé zdravotní a hygienické postupy.

Přečtěte si více o neziskové organizaci „charity: water“: Sharp Europe & charity: water Providing Clean Water in Ethiopia (EN)

Three images of people collecting water

Snížení naší uhlíkové stopy

Jako společnost, která klade důraz na trvalou udržitelnost se Sharp v loňském roce přihlásil do „Registru uhlíkové stopy, kompenzace a odstraňování CO2“, který vede španělské Ministerstvo pro ekologickou transformaci a demografické výzvy.

Tento registr pomáhá koordinovat úsilí španělských organizací při výpočtu a snižování emisí skleníkových plynů vznikajících při jejich činnosti s cílem snížit dopad na změnu klimatu.

Zároveň poskytuje možnost kompenzovat celou nebo část své uhlíkové stopy prostřednictvím řady projektů zalesňování na území státu. Tyto projekty v sobě spojují řadu environmentálních a sociálních přínosů, mimo jiné pohlcování oxidu uhličitého z atmosféry, známého také jako sekvestrace uhlíku.

V současné době jsme zaregistrováni pro roky 2019 a 2020 a máme osvědčení o registraci úrovně „KALKULACE“, protože počítáme a ověřujeme naše přímé emise i emise spojené se spotřebou energie. Naším cílem pro nadcházející roky je dosáhnout registrace na úrovni „REDUKCE“ nebo „KOMPENZACE“.

Crowd holding large sun model

Péče o zranitelné

Pandemie COVID-19 měla významný dopad na fyzické a psychické zdraví mnoha lidí, zejména však na zranitelnější členy společnosti.

Nadace Catalonia se sídlem poblíž španělské Barcelony si klade za cíl podporovat a propagovat vzdělávání, opatrovnictví, odbornou přípravu, zaměstnávání a sociálně-kulturní péči se zaměřením na osoby s mentálním postižením, poruchami chování nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Po dobu omezení sociálních aktivit kvůli epidemii COVID-19 trpěly tyto skupiny více než obvykle, protože se jim nedostávalo zvláštní pozornosti a řízených aktivit, které potřebují.

S tím, jak se tito lidé vracejí do normálního života, začali ve své dílně vytvářet propagační materiály, což jejím chráněncům pomáhá získat větší motivaci a pocit začlenění do společnosti, neboť vidí, že jejich výrobky používají známé firmy.

Společnost Sharp během prodejních akcí, setkání a místních událostí pravidelně rozdává různé marketingové předměty, a proto jsme si letos vybrali nadaci pro vytvoření některých našich propagačních materiálů. V budoucnu plánujeme objednat zboží pro setkání dealerů a prodejců.

Woman making flip-flops