Leaves
Leaves

Sharp Eco Vision 2050

Ekologická vize společnosti Sharp se odvíjí od základní politiky ochrany životního prostředí „Vytvářet společnost ohleduplnou k životnímu prostředí, s upřímností a kreativitou“.

Dlouhodobá vize životního prostředí

Mezinárodní společenství si uvědomuje naléhavou potřebu řešit stále závažnější problémy udržitelnosti životního prostředí, jako je změna klimatu, vyčerpání zdrojů a znečištění plastem. Touha řešit tyto sociální problémy urychluje celosvětová opatření, mimo jiné úsilí spojené s dosažením cílů udržitelného rozvoje (SDGs), dodržováním Pařížské dohody a vytvářením cirkulární ekonomiky.

V roce 2019 společnost Sharp formulovala dlouhodobou environmentální vizi SHARP Eco Vision 2050, která vychází ze základní politiky ochrany životního prostředí „Vytvářet společnost ohleduplnou k životnímu prostředí, s upřímností a kreativitou“, jež byla formulována v roce 1992

Sustainability Venn diagram

Cirkulární ekonomika

Společnost Sharp usiluje o realizaci udržitelného globálního životního prostředí tím, že sleduje dlouhodobé cíle stanovené ve třech oblastech činnosti do roku 2050:

Klimatické změny - Vzhledem k cíli omezení globálního oteplování na 1,5 °C stanovenému v Pařížské dohodě se společnost Sharp snaží rozšiřovat a šířit produkty a služby související s čistou energií a snižovat emise skleníkových plynů vznikajících v rámci jejích firemních činností, produktů a služeb.

Recyklace zdrojů - společnost Sharp usiluje o cirkulární ekonomiku tím, že recykluje výrobky a snižuje produkci odpadu ze svých obchodních činností, čímž snižuje jejich dopad na životní prostředí.

Bezpečnost a ochrana - společnost Sharp přísně kontroluje chemické látky, které mohou mít vliv na zdraví lidí, přírodní prostředí a ekosystémy, a omezuje jejich používání, aby eliminovala riziko nežádoucích účinků.

Společnost Sharp formuluje střednědobé environmentální cíle pro jednotlivé oblasti, které definují konkrétní činnosti a kvantitativní cíle, pro urychlení našeho úsilí o dosažení dlouhodobé vize životního prostředí.

Circular economy illustration