Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní list (BL) popisuje vlastnosti chemické látky a nouzová opatření pro zacházení s touto chemickou látkou - nebo s výrobkem, který ji obsahuje - pro případ nehody.

Bezpečnost chemických látek

Bezpečnostní list (BL) popisuje vlastnosti chemické látky a nouzová opatření pro zacházení s touto chemickou látkou - výrobkem, který ji obsahuje - pro případ nehody.

To pomáhá zajistit, aby byly správně pochopeny vlastnosti chemické látky a aby výrobky obsahující tuto chemickou látku mohly být bezpečně používány.

Woman working at home office with laptop and printed documents