Zásady ochrany osobních údajů

22. července 2022

1. Úvod

Ve společnosti Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o., která je součástí skupiny Sharp (dále jen „my“, „nás“, „Sharp“) bereme vaše soukromí vážně.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Sharp shromažďuje a používá osobní údaje, a popisuje práva, kterými ve vztahu k vašim osobními údajům disponujete.

Jako odpovědná organizace jsme zavedli četná technická a organizační opatření, abychom zajistili co nejdokonalejší ochranu všech námi zpracovávaných osobních údajů, a to v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů v jednotlivých zemích.

Společnost Sharp zpracovává osobní údaje pro různé účely. Tyto údaje shromažďujeme přímo od vás, například pokud nás zapojíte do poskytování služeb přímo vám, nebo můžeme získat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. LinkedIn) nebo můžeme vaše údaje zpracovávat v rámci poskytování služeb vašemu zaměstnavateli (jako našemu zákazníkovi).

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je pokrýt všechny aspekty a scénáře toho, jak společnost Sharp zpracovává osobní údaje, a je dále doplněno konkrétnějšími oznámeními o ochraně osobních údajů, která vám případně budou poskytnuta v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů.

2. Název a adresa správce údajů

Správcem údajů pro účely GDPR, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů týkajících se ochrany údajů je:

Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o.
Sídlo společnosti: K Červenému dvoru 3269/25a 130 00 Praha 3

Spisová značka: C 264009 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04059573,  DIČ: CZ04059573

Telefon: +420 234 129 011
Email: gdpr.cz@sharp.eu
Webová stránka: https://www.sharp.cz

Existuje také druhý správce údajů této webové stránky:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburk, Německo
Telefon: +49 (0)40 2376-0
E-mail: DSchott@intersoft-consulting.de

Vezměte prosím na vědomí, že každá organizace Sharp v Evropě je samostatným správcem údajů, a proto byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů na webové doméně místní země (např. sharp.co.uk, sharp.fr, sharp.de), na kterou přistupujete nebo kde se nachází vaše bydliště.

Jako správce údajů jsme zodpovědní za to, jakým způsobem uchováváme, používáme a zabezpečujeme osobní údaje. Znamená to také, že jsme zodpovědní za reakci na vaše žádosti týkající se použití vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na těchto kontaktech:

Email: gdpr.cz@sharp.eu

Se všemi dotazy a návrhy, jež se týkají ochrany osobních údajů, se můžete kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zástupce pro ochranu údajů

Článek 27 obecného nařízení Spojeného království o ochraně osobních údajů (UK GDPR) vyžaduje, aby organizace, které nemají sídlo ve Spojeném království (UK), ale na něž se vztahuje nařízení GDPR, určily zástupce ve Spojeném království (UK), pokud podléhají UK GDPR.

Společnost Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o může provádět činnosti zpracování osobních údajů, na které se nařízení GDPR Spojeného království UKvztahuje. Z tohoto důvodu společnost Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o. jmenovala v souladu s nařízením UK GDPR zástupce, který bude jednat jejím jménem v případě, pokud bude provádět činnosti zpracování údajů, na které se vztahuje čl. 13 a 14 nařízení UK GDPR. Toto jmenování nepředstavuje potvrzení, že se nařízení GDPR Spojeného království vztahuje na jakoukoli z jejich činností zpracování.

Zástupcem správce pro ochranu osobních údajů je:

Sharp Electronics Europe Ltd., zapsaná a registrovaná v Anglii a Walesu, se sídlem na adrese 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EZ

Email: DPOEurope.SEE@sharp.eu

4. Osobní údaje 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje zpracovávané společností Sharp. „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor. Osobní údaje se rovněž vztahují k jednomu nebo více faktorům specifickým pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu jednotlivce.

Zahrnuje také citlivé osobní údaje (údaje zvláštní kategorie podle nařízení GDPR), včetně:

 • Rasový nebo etnický původ
 • Politické postoje
 • Náboženské nebo filozofické přesvědčení
 • Členství v odborových organizacích
 • Genetické údaje
 • Biometrické údaje
 • Fyzické nebo duševní zdraví či stav
 • Sexuální život nebo sexuální orientace

Mezi citlivé osobní údaje patří také osobní údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky.

5. Jaké údaje jsou zpracovávány

Osobní údaje shromažďujeme, když si u nás zřídíte účet, zakoupíte u nás produkty nebo služby, vyplníte formuláře, které vám poskytneme, podáte zprávu nebo oznámení o našich produktech nebo službách, kontaktujete nás telefonicky, e-mailem nebo s námi přímo komunikujete jiným způsobem.

Níže definujeme typy námi zpracovávaných osobních údajů v závislosti na okolnostech, za kterých jsou osobní údaje shromažďovány. Shromažďujeme od vás následující typy osobních údajů:

5.1 Návštěvníci našich webových stránek

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme při návštěvě našich stránek, spadají do dvou kategorií.

1) Informace poskytnuté přímo vámi 
Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím našich stránek, například když vyplníte online formuláře, abyste nás kontaktovali, přihlásíte se k odběru newsletteru, použijete některé z našich online přihlášení k odběru marketingových sdělení od nás, zúčastníte se průzkumů nebo se zaregistrujete na námi pořádané akce. Informace, které o vás shromažďujeme, zahrnují následující údaje:

 • Jméno
 • Pracovní pozice, úroveň nebo funkce, role
 • Společnost nebo organizace
 • Údaje o společnosti
 • Kontaktní údaje, mimo jiné primární e-mail, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Demografické údaje, jako je odvětví, země, poštovní směrovací číslo, preference a zájmy.
 • Další informace relevantní pro průzkumy mezi zákazníky nebo podobné výzkumy
 • Informace související s poskytováním našich služeb
 • Jakékoli další osobní údaje, které se nám dobrovolně rozhodnete poskytnout

Záměrně neshromažďujeme údaje spadající do kategorie citlivých údajů, pokud nám takové údaje sami neposkytnete Ačkoli se na stránkách mohou nacházet volná textová pole, do kterých můžete zadat jakékoli informace, není naším záměrem zpracovávat citlivé informace, a proto byste se měli zadávání podobných údajů zdržet. Pokud se tímto způsobem rozhodnete tímto způsobem poskytnout citlivé osobní údaje, potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním těchto citlivých údajů.

2) Automaticky shromažďované údaje 
Při návštěvě našich stránek automaticky shromažďujeme určité osobní údaje z vašeho zařízení, jako je IP adresa, typ zařízení, jedinečné identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, zeměpisná poloha (např. poloha na úrovni země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromažďovat údaje o tom, jak jste vy a vaše zařízení interagovali s obsahem na našich stránkách, např. na které odkazy jste kliknuli a ke kterým informacím jste přistupovali. Tyto informace shromažďujeme, abychom lépe porozuměli návštěvníkům našich stránek, zjistili, odkud přicházejí a jaký obsah našich stránek je zajímá. Tyto informace mohou být dále použity pro účely analýzy a zajištění kvality. Další informace o tom, jak společnost Sharp používá automaticky shromažďované údaje, včetně souborů cookie a dalších podobných sledovacích technologií, jsou vysvětleny v našich Zásadách používání souborů cookie.

Naše stránky používají také různé pluginy sociálních médií, další informace o jejich používání naleznete v části 4.6.

5.2 Zákazníci

Když nás zapojíte do poskytování služeb, shromažďujeme a používáme osobní údaje pro opodstatněné obchodní účely v souvislosti s poskytováním služeb. V rámci každé takové služby může společnost Sharp zpracovávat také osobní údaje osob, které nejsou přímo našimi zákazníky (například zaměstnanců, zákazníků nebo dodavatelů našich zákazníků).

Většinu osobních údajů, které shromažďujeme a používáme k poskytování našich služeb, poskytují naši zákazníci dobrovolně. Pokud se tyto údaje mohou týkat osob, které nejsou přímými zákazníky společnosti Sharp, získáváme od našeho zákazníka potvrzení, že je oprávněn nám údaje předat k dalšímu zákonnému zpracování. 

Zpracováváme následující typy osobních údajů:

 • Základní údaje, jako je vaše jméno, společnost, ve které pracujete, vaše pozice a váš vztah k dané společnosti.
 • Kontaktní údaje, jako je poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní čísla.
 • Finanční údaje, včetně všech informací pro usnadnění plateb mezi stranami.
 • Jakékoli další osobní údaje týkající se vás nebo jiných třetích stran, které nám poskytnete za účelem využívání našich služeb.

5.3 Kontakty v našich systémech CRM

V našich systémech pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) zpracováváme osobní údaje o našich obchodních kontaktech (např. stávajících, bývalých nebo potenciálních zákaznících, včetně jimi zaměstnaných osob a dalších obchodních kontaktů).

Naše CRM systémy poskytují podnikovou podporu a usnadňují naše marketingové činnosti. Společnost Sharp používá informace zaznamenané v těchto systémech ke sdílení informací o produktech Sharp, marketingových materiálech, průzkumech a pozvánkách na akce a k obecným účelům správy vztahů se zákazníky.

V našich systémech CRM zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno, pracovní pozice, adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla.
 • Název zaměstnavatele nebo organizace, s níž je osoba spojena
 • Marketingové předvolby
 • Odpovědi na pozvánky a potvrzení účasti na události
 • Jakékoli další údaje dobrovolně poskytnuté v průběhu našeho obchodního vztahu.

Záměrně neshromažďujeme údaje spadající do citlivých kategorií, pokud nám takové údaje sami neposkytnete (například zvláštní stravovací požadavky, které prozrazují vaši náboženskou příslušnost, nebo případné potravinové alergie), pokud se účastníte některé z našich akcí. Shromažďování takových údajů se řídí zvláštními oznámeními o ochraně osobních údajů, která se vztahují k události, jíž se účastníte.

5.4 Účastníci akcí Sharp

Zpracováváme osobní údaje účastníků akcí pořádaných společností Sharp, mimo jiné setkání, konferencí, vzdělávacích akcí a webinářů. Ke správě procesů registrace událostí můžeme používat různé aplikace a online platformy. Vezměte prosím na vědomí jejich vlastní oznámení o ochraně osobních údajů a pečlivě si je přečtěte při poskytování vašich osobních údajů pro účely účasti na akci.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů (v rozsahu, v jakém se vztahují ke konkrétní události):

 • Jméno, věk nebo datum narození
 • Osobní údaje klienta (údaje o bydlišti, kanceláři a podniku)
 • Údaje o zákaznících (údaje o bydlišti, kanceláři a podniku)
 • E-mailová adresa
 • Pohlaví
 • Domácí nebo jiná fyzická adresa
 • Názvy zaměstnavatelů
 • Role (pracovní pozice)
 • Číslo pasu
 • Telefonicky

Záměrně neshromažďujeme údaje spadající do citlivých kategorií, pokud nám takové údaje sami neposkytnete (například zvláštní stravovací požadavky, které odhalují vaši náboženskou příslušnost, nebo jakékoli potravinové alergie či jiné údaje týkající se vašeho zdraví, které jsou nezbytné pro poskytování podpory účastníkům a usnadnění jejich účasti na akcích pořádaných společností Sharp).

Společnost Sharp může ve veřejných prostorách pořádaných akcí pořizovat fotografie a zvukové nebo obrazové záznamy. Po skončení akce mohou být záznamy před zveřejněním nebo distribucí pro marketingové účely dále upraveny.

5.5 Osoby, které používají naše platformy a aplikace

Externím uživatelům, mimo jiné našim našich zákazníkům a jejich koncových uživatelům, poskytujeme přístup k různým námi spravovaným aplikacím, jako je například služba partnerského portálu nebo naše služba online školení (Akademie). Veškeré osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto aplikací (např. jméno, e-mailová adresa, údaje a čas registrace) jsou zaznamenávány za účelem poskytnutí této služby daným osobám, ověření jejich totožnosti a poskytnutí bezpečného přihlášení do chráněného webového prostředí. Osobní údaje společnosti Sharp také umožňují poskytnout přístup nebo přístup odepřít z důvodu zneužití služby. Na všechny aplikace třetích stran poskytované společností Sharp se vztahují jejich vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, proto se s jejich obsahem seznamte a při používání našich platforem a aplikací si je pečlivě přečtěte.

5.6 Osoby, které navštěvují naše kanály sociálních médií a interagují s naším obsahem a reklamou na sociálních médiích

Kanály sociálních médií
Společnost Sharp používá různé platformy sociálních médií pro účely náboru, marketingu a rozvoje podnikání. Sociální média používáme k inzerci pracovních příležitostí u společnosti Sharp a k propagaci produktů, služeb a obsahu souvisejícího se značkou Sharp.

Upozorňujeme, že společnost Sharp je sice zodpovědná za obsah, který prostřednictvím platforem sociálních médií zveřejňuje, ale není zodpovědná za správu a řízení jakýchkoli platforem sociálních médií.  Vždy byste se měli seznámit a pečlivě si přečíst všechny právní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů vytyčené těmito platformami sociálních médií. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak platforma sociálních médií vaše údaje používá, měli byste se obrátit přímo na poskytovatele platformy.

Za určitých okolností může společnost Sharp od těchto poskytovatelů platforem sociálních médií získat souhrnné údaje, např. počet hodnocení „to se mi líbí“ v reakci na zveřejněný obsah a příspěvky společnosti Sharp, počet návštěvníků, kteří se zapojili do našich příspěvků, nebo informace o zvolených odkazech a staženém obsahu.

Widgety a pluginy sociálních médií nebo vložené ikony 
Na našich stránkách jsou také implementovány widgety a pluginy sociálních médií, např. specifické tlačítko nebo logo, které umožňují webu navázat přímé spojení s příslušným serverem platformy sociálních médií. V důsledku takového přímého propojení bude poskytovatel sociálních médií informován o příslušné stránce na našem webu, která takové propojení vyvolala. Pokud si přejete takovému sdílení zabránit, měli byste si před návštěvou našich webových stránek zkontrolovat nastavení svých účtů na sociálních sítích, protože společnost Sharp nemá žádný vliv na způsob shromažďování údajů pomocí sociálních sítí.

Naše stránky používají následující pluginy sociálních médií, widgety:

Twitter 
Do našich stránek byly integrovány funkce služby Twitter. Když používáte Twitter a funkci „retweet“, webové stránky, které navštívíte, jsou propojeny s vaším účtem na Twitteru a zpřístupněny ostatním uživatelům. Pokud ještě nejste přihlášeni ke svému účtu Twitter, zobrazí se po kliknutí na tlačítko Twitter přihlašovací stránka Twitteru, kde můžete zadat přihlašovací údaje Teprve následně dojde také k přenosu dat na Twitter. Rádi bychom upozornili, že neznáme obsah přenášených údajů ani způsob jejich využití společností Twitter. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter.

YouTube
Naše stránky používají pluginy YouTube, které provozuje společnost Google. Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, jedná se o připojení k serverům YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které stránky jste navštívili, a o videích z kanálu Sharp YouTube, která jste sledovali nebo vás zaujala.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňuje vám YouTube propojit vaše chování při prohlížení přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. Pokud ještě nejste přihlášeni, zobrazí se po kliknutí na tlačítko YouTube přihlašovací stránka YouTube, kde můžete zadat přihlašovací údaje.
Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Formuláře LinkedIn Lead Gen 
Společnost Sharp používá formuláře LinkedIn Lead Gen pro sponzorovaný obsah společnosti Sharp a sponzorované zprávy LinkedIn InMail pro nábor, rozvoj podnikání a marketingové kampaně. Jakmile členové sítě LinkedIn kliknou na inzerát Sharp, zobrazí se jim formulář s předvyplněnými informacemi z jejich profilu LinkedIn, jako je jejich jméno, kontaktní údaje, název společnosti, služební zařazení, pracovní pozice a lokalita. Jakmile člen sítě LinkedIn odešle hlavní formulář, bude spojen ke společnosti Sharp. Klikněte na odkaz pro bližší informace o Zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn .

Mapy Google 
Naše stránky používají mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API).
Chcete-li používat Mapy Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla převedeny na server společnosti Google ve Spojených státech a tam jsou uloženy. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

5.7 Osoby, které se společností Sharp komunikují prostřednictvím e-mailu

Společnost Sharp používá řadu nástrojů k zajištění bezpečnosti své IT infrastruktury, včetně našich zařízení pro správu e-mailů. Mezi tyto nástroje patří:

 • Systémy, které skenují příchozí e-maily adresované příjemcům Sharp z pohledu podezřelých příloh a adres URL, na ochranu před útoky malwaru
 • Nástroje pro detekci hrozeb na koncových bodech, za účelem odhalení škodlivých útoků
 • Nástroje, které blokují určitý obsah nebo webové stránky

Pokud s příjemcem společnosti Sharp komunikujete prostřednictvím e-mailu, budou vaše e-maily skenovány nástroji, které společnost Sharp používá k udržování bezpečnosti své IT infrastruktury, což může vést k tomu, že si obsah přečtou jiní oprávnění pracovníci společnosti Sharp než zamýšlený příjemce.

5.8 Uchazeči o zaměstnání

Pro účely náboru zpracováváme osobní údaje, abychom usnadnili správu našich dostupných pracovních příležitostí a přizpůsobili pozice nabízené společností Sharp vašim dovednostem, zkušenostem a vzdělání. Všechny tyto údaje mohou být shromážděny přímo od uchazeče nebo od jiných třetích stran.

Obecně shromažďujeme následující typy osobních údajů:

 • CV/životopisy
 • identifikační dokumentaci
 • záznamy o vzdělání
 • pracovní historii
 • údaje o zaměstnání a reference.

Tyto informace jsou předány příslušným vedoucím pracovníkům a osobám zapojeným do náborového procesu, které rozhodnou, zda vás pozvou na pohovor. Společnost Sharp bude shromažďovat další informace, pokud budete pozváni k pohovoru (nebo obdobné fázi) a dále. Tyto informace zahrnují poznámky z pohovorů, výsledky hodnocení, zpětnou vazbu a podrobnosti o nabídkách.
Pokud k tomu máme pracovněprávní povinnost, v rámci náborového procesu můžeme od uchazečů shromažďovat také údaje spadající do zvláštní kategorie. Tyto informace jsou důležité pro jejich budoucí pracovní prostředí ve společnosti Sharp nebo pro budoucí poskytování zaměstnaneckých výhod, nebo jsou shromažďovány s výslovným souhlasem dané osoby, pokud je shromažďování takových informací přípustné dle zákona.
Naše náborové nástroje a webové stránky obsahují vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která vysvětlují, proč a jak jsou v těchto aplikacích osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Doporučujeme osobám, kteří používají naše náborové nástroje a webové stránky, aby se seznámily s informacemi o ochraně osobních údajů, které jsou u těchto nástrojů a webových stránkách k dispozici.

5.9 Dodavatelé

Osobní údaje našich dodavatelů (včetně subdodavatelů a osob spojených s našimi dodavateli) zpracováváme, abychom mohli řídit naše vztahy a smlouvy a přijímat služby od našich dodavatelů.
Osobní údaje, které zpracováváme, se obecně omezují na kontaktní informace (jméno, název zaměstnavatele, telefon, e-mail a další kontaktní údaje) a finanční informace, mimo jiné informace týkajících se plateb.

5.10 Návštěvníci kanceláří Sharp

Když navštívíte kancelář společnosti Sharp, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli zajistit přístup k určitému vybavení (například přístup do našich budov a konferenčních místností nebo přístup k používání Wi-Fi), kontrolovat přístup do našich budov a chránit naše kanceláře, personál, zboží a důvěrné informace (například pomocí kamerového systému).
Osobní údaje, které shromažďujeme, se obecně omezují na vaše jméno, kontaktní údaje, polohu a čas vstupu a odchodu z naší kanceláře.

 • Záznamy o návštěvnících a přístupové karty
  Návštěvníci našich kanceláří se musí přihlásit na recepci a tuto evidenci návštěvníků po krátkou dobu uchováváme. Návštěvníci našich kanceláří obdrží pro vstup do našich kanceláří dočasnou vstupní kartu, čip. Naše záznamy o návštěvnících se používají k ověření vrácení přístupových karet, k prověření bezpečnostního incidentu a pro nouzové účely (například v případě nutnosti evakuace kanceláře).
   
 • Wi-Fi
  Provoz v našich Wi-Fi sítích monitorujeme a zaznamenáváme. To nám umožňuje zobrazit omezené informace o chování uživatele v síti, které nicméně zahrnují možnost zobrazit alespoň zdrojovou a cílovou adresu, ze které a na kterou se uživatel připojuje.
   
 • Kamerové systémy
  Společnost Sharp používá sledování kamerovým systémem tam, kde je to povoleno zákonem. Záběry z kamerových systémů jsou bezpečně uloženy a přístup k nim je možný pouze v případě potřeby (například za účelem prošetření incidentu).

6. Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Shromažďování osobních údajů omezujeme pouze na ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění našich zákonných nebo obchodních povinností. V některých případech však může být poskytnutí osobních údajů částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy), je nutné v rámci smluvních jednání nebo jako součást poskytování služby.

Níže popisujeme:

 • účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, a;
 • právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje.

 

Typ údajů

Účely zpracování

Právní základ pro zpracování

1.

Návštěvníci stránek sharp.cz

 • Správa a řízení našich stránek, včetně potvrzení a ověření vaší totožnosti a zabránění neoprávněnému přístupu do vyhrazených oblastí našich stránek
 • Zlepšení komfortu při prohlížení a přizpůsobení obsahu, který pro vás díky tomu bude více relevantní a zajímavý
 • Analýza údajů o návštěvnících našich stránek
 • Určení společnosti, organizace, instituce nebo agentury, pro kterou pracujete nebo s níž jste jinak spojeni
 • Rozvoj našeho podnikání a služeb
 • Zajištění marketingové komunikace
 • Provádění srovnávacích analýz a analýz dat (například ohledně používání našich stránek a demografických analýz návštěvníků našich stránek)
 • Pochopení, jak návštěvníci používají funkce a vlastnosti našich stránek
 • Sledování a vynucení dodržování platných podmínek používání
 • Provádění přezkumů kvality a řízení rizik
 • Jakýkoli jiný účel, pro který jste společnosti Sharp poskytli informace
 • Náš oprávněný zájem na efektivním poskytování informací a služeb a na efektivním a zákonném fungování našich podniků
 • Náš oprávněný zájem na vývoji a zlepšování našich stránek a vašem uživatelském komfortu
 • Výslovný souhlas návštěvníka

 

2.

Zákazníci

 • Poskytování služeb
 • Správa našeho vztahu a udržování smluvních vztahů
 • Účetní a daňové účely 
 • Marketing a rozvoj podnikání
 • Dodržování našich zákonných a regulačních povinností
 • Určení, výkon nebo obhajoby zákonných práv
 • Historické a statistické účely

 

 • Plnění smlouvy
 • Náš oprávněný zájem na efektivním poskytování informací a služeb a na efektivním a zákonném fungování našich podniků
 • Náš oprávněný zájem na plnění smlouvy mezi vámi a společností Sharp

3.

Kontakty v našich systémech CRM

 • Poskytování informací o našich produktech a službách
 • Marketing a rozvoj podnikání
 • Správa našeho vztahu a udržování smluvních vztahů

 

 • Výslovné odsouhlasení obchodní smlouvy
 • Náš oprávněný zájem na řízení vztahů s našimi obchodními kontakty a poskytování informací o společnosti Sharp, našich službách a akcích, které pořádáme

4.

Účastníci akcí Sharp

 • Poskytování informací o našich produktech a službách
 • Marketing a rozvoj podnikání
 • Správa účasti na akci a její usnadnění

 

 • Výslovný souhlas účastníka
 • Náš oprávněný zájem na pořádání akcí a řízení procesu registrace na tyto akce.
 • Náš oprávněný zájem chránit naše lidi, majetek a informace a zabránit neoprávněným osobám v získání přístupu na akce Sharp mimo pracoviště.
 • Náš oprávněný zájem na poskytování informací o společnosti Sharp, našich službách a akcích, které pořádáme

 

5.

Osoby, které používají naše platformy a aplikace

 • Správa našeho vztahu a udržování smluvních vztahů
 • Usnadnění přístupu k našim platformám a aplikacím

 

 • Náš oprávněný zájem na efektivním poskytování informací a služeb a na efektivním a zákonném fungování našich podniků
 • Náš oprávněný zájem na plnění smlouvy mezi vámi a společností Sharp
 • Výslovný souhlas koncového uživatele platformy/aplikace

 

6.

Osoby, které navštěvují naše stránky na sociálních médiích, pluginy a nástroje sociálních médií

 • Poskytování informací o našich produktech a službách
 • Marketing a rozvoj podnikání
 • Nábor a propagace značky Sharp

 

 • Náš oprávněný zájem na propagaci služeb a značky Sharp
 • Náš oprávněný zájem na získávání, identifikaci a vyhledávání talentů
 • Náš oprávněný zájem na zlepšení vašeho komfortu při prohlížení webových stránek a optimalizaci našich služeb

 

7.

Osoby, které se společností Sharp komunikují prostřednictvím e-mailu

 • Poskytování řešení vašich dotazů nebo žádostí
 • Účely zabezpečení informací
 • Náš oprávněný zájem na ochraně naší IT infrastruktury před neoprávněným přístupem nebo únikem dat
 • Náš oprávněný zájem na analýze e-mailového provozu

 

8.

Uchazeči o zaměstnání

 • Účely náboru a vyhledávání talentů
 • Usnadnění výběru a nástupu uchazečů o zaměstnání
 • Dodržování našich zákonných a regulačních povinností
 • Určení, výkon nebo obhajoby zákonných práv
 • Správa vašeho účtu v průběhu celého procesu podávání žádostí, včetně případného provádění prověrek informací
 • Statistické účely

 

 • Výslovný souhlas uchazeče
 • Náš oprávněný zájem na získávání, identifikaci a vyhledávání talentů
 • Náš oprávněný zájem zpracovávat a spravovat žádosti o pracovní pozice ve společnosti Sharp, včetně prověřování a výběru kandidátů
 • Náš oprávněný zájem zaměstnávat a přijímat uchazeče tím, že úspěšným uchazečům učiníme nabídku a provedeme jejich prověrku před nástupem do zaměstnání
 • Náš oprávněný zájem spravovat naše webové stránky věnované zaměstnávání (včetně provádění statistických analýz)
 • Splnění zákonné nebo regulační povinnosti (při prověřování informací, zdali je uchazeč způsobilý k práci)

 

9.

Dodavatelé 

 • Správa našeho vztahu a smlouvy, včetně správy plateb a vymáhání pohledávek
 • Dodržování našich zákonných a regulačních povinností
 • Určení, výkon nebo obhajoby zákonných práv

 

 • Plnění smlouvy
 • Splnění zákonné nebo regulační povinnosti
 • Náš oprávněný zájem na správě úhrad, poplatků a plateb a na výběru a vymáhání peněz dlužných společnosti Sharp
 • Náš oprávněný zájem na ochraně před tím, aby společnost Sharp neúmyslně nakládala s výnosy z trestné činnosti nebo pomáhala při jiných nezákonných nebo podvodných činnostech

10.

Návštěvníci kanceláří Sharp

 • Správa přístupu návštěvníků do prostor společnosti Sharp
 • Ochrana a zabezpečení našich prostor, zaměstnanců a informací
 • Dodržování našich zákonných a regulačních povinností
 • Určení, výkon nebo obhajoby zákonných práv

 

 • Náš oprávněný zájem na ochraně našich kanceláří, zaměstnanců, zboží a důvěrných informací
 • Náš oprávněný zájem na prevenci a odhalování trestné činnosti a na vytváření, uplatňování a obhajobě právních nároků

7. Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími subjekty:

 • S našimi zaměstnanci: K vašim osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci, ale pouze v případě, že je to pro jejich pracovní úkoly nezbytné.
 • Se společnostmi ve stejné skupině společností jako my: Za účelem zajištění služeb pro vás.
 • S partnery a distributory: Za účelem zodpovězení vašich dotazů týkajících se produktů a služeb, které společnost Sharp přímo neposkytuje.
 • S externími poskytovateli služeb: Společnost Sharp využívá externí poskytovatele služeb, kteří pomáhají například s informačními technologiemi a dalšími podpůrnými administrativními službami. Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni dodržovat odpovídající úroveň zabezpečení a ochrany údajů.
 • S orgány činnými v trstním řízení, bezpečnostními složkami a regulační orgány: pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost nebo regulační požadavek.

8.   Změny ve vlastnictví a řízení podniku

V důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny kontroly, převodu majetku nebo reorganizace našeho podniku můžeme jakékoli informace popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů převést, prodat nebo postoupit třetím stranám. Pokud se staneme součástí fúze, akvizice nebo prodeje majetku, budeme vaše údaje vždy zpracovávat v souladu s vašimi právy a svobodami a na základě dohod o důvěrnosti mezi zúčastněnými stranami.

9.   Přenos osobních údajů

Společnosti Sharp působí na různých místech po celém světě. Některé části naší interní infrastruktury jsou centralizované, což zahrnuje poskytování služeb v oblasti informačních technologií. Osobní údaje můžeme také předávat třetím stranám (a jejich přidruženým společnostem), které společnosti Sharp poskytují výše uvedené doplňkové služby.
Proto budou vaše osobní údaje někdy přenášeny mimo jurisdikci, ve které byly shromážděny a uloženy. To zahrnuje země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království (UK). Pokud je takový přenos vyžadován, zavádíme vhodná bezpečnostní a právní opatření k zajištění bezpečnosti a zabezpečení osobních údajů. Společnost Sharp uzavřela příslušné dohody o předávání údajů v rámci skupiny, které stanovují právně závazný a vymahatelný závazek chránit veškeré osobní údaje v rámci skupiny společností Sharp. Pokud jsou osobní údaje předávány poskytovateli služeb třetí strany, zajišťujeme také právně závaznou smluvní ochranu v souladu s GDPR a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů.

10.   Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva:

 • Na přístup k osobním údajům, které o vás společnost Sharp uchovává
 • Na opravu vašich osobních údajů, například pokud jsou neúplné nebo nesprávné
 • Kdykoli se odhlásit ze zasílání marketingových sdělení
 • Na omezení zpracování osobních údajů, vznesení námitky proti němu nebo požádání o výmaz osobních údajů (za určitých okolností a v souladu s platnými právními předpisy)
 • Na obdržení kopie osobních údajů, které jste poskytli společnosti Sharp, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (tzv. „přenositelnost údajů“), v souladu s platnými zákony
 • Pokud jste osobní údaje poskytli dobrovolně nebo jste jinak souhlasili s jejich použitím, máte právo svůj souhlas odvolat
 • Právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů

Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv nebo podat stížnost na údajné porušení zákona o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr.cz@sharp.eu.

11. Bezpečnost

Společnost Sharp zavedla vhodné organizační a technická opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti informací, které v rámci své činnosti získává. Přístup k těmto informacím je omezen a jsou zavedeny zásady a postupy, které mají chránit tyto informace před ztrátou, zneužitím a nesprávným zveřejněním.

12. Uchovávání

Naší zásadou je uchovávat osobní údaje pouze po dobu, po kterou jsou potřebné pro účely popsané v části 5 těchto zásad ochrany osobních údajů „Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů“. Upozorňujeme, že doby uchovávání se v různých jurisdikcích liší a jsou stanoveny v souladu s místními regulačními a profesními požadavky na uchovávání.

13. Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme dle potřeby aktualizovat, abychom zohlednili změny ve způsobu, jakým osobní údaje zpracováváme (např. pokud zavedeme nové systémy nebo procesy, které zahrnují nové způsoby použití osobních údajů), nebo abychom objasnili informace, které jsme v tomto oznámení uvedli. Naše změny budou v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste dle potřeby kontrolovali aktualizace tohoto oznámení, ale o změnách tohoto oznámení nebo způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, vás budeme informovat také přímo, pokud jsme tak povinni učinit na základě zákonných požadavků.