People shaking hands
People shaking hands

Firemní kultura a hodnoty

Srdcem společnosti Sharp je náš tým.

Pracovní příležitosti ve společnosti Sharp

Naše kultura

Srdcem společnosti Sharp jsou naši lidé, ale základem našeho úspěchu jsou hodnoty, kterými se řídí každý člen týmu a kultura, kterou jsme vytvořili a kterou neustále usilovně rozvíjíme a zlepšujeme.

Péče o životní prostředí

Zavázali jsme se také k širší společenské odpovědnosti a náš přístup k životnímu prostředí přesahuje pouhé dodržování předpisů; od počátečního návrhu výrobku přes jeho výrobu až po likvidaci po skončení jeho životnosti, neustále sledujeme každou oblast, která přímo či nepřímo ovlivňuje životní prostředí.

Leaves