Hands holding a plant
Hands holding a plant

Zelené produkty

Navrhujeme energeticky úsporné výrobky, které šetří zdroje po celou dobu své životnosti.

Naše cíle

Společnost Sharp nazývá své ekologicky šetrné výrobky „Zelené produkty (ZP)“. Obsah standardního listu ZP, který je měřítkem pro cíle rozvoje, je každoročně revidován s cílem neustále zlepšovat ekologické vlastnosti výrobků Sharp.

Směrnice ZP společnosti Sharp, které definují kritéria vývoje a designu v souladu se sedmi koncepcemi, se od roku 1998 používají ve všech odděleních designu výrobků.

Při vývoji produktů si společnost Sharp stanovuje konkrétní cíle podle standardního listu ZP, který je formulován v souladu se směrnicemi GP. Zkušební výroba a sériová výroba určují, do jaké míry skutečný výrobek tyto cíle splňuje.

Kromě toho společnost Sharp průběžně posiluje systémy dodržování předpisů v reakci na měnící se zákony a předpisy o ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích. V roce 2019 spolupracovaly prodejní a výrobní základny společnosti Sharp v zemích ASEAN, Evropě a na Blízkém východě na vytvoření nové organizační struktury, která by se těmito zákony a předpisy zabývala.

Hands holding a cartoon

Naše koncepce

Úspora a tvorba energie

Výrobky s vynikajícími parametry pro úsporu nebo tvorbu energie zvyšují účinnost a snižují spotřebu energie výrobků.

Ochrana zdrojů

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby šetřily zdroje a snižovaly množství použitých materiálů s cílem prodloužit životnost výrobků.

Recyklovatelnost

Navrhujeme výrobky, které se snadno rozebírají a obsahují snadno recyklovatelné materiály.

Bezpečné použití a likvidace

Naše výrobky lze bezpečně používat i likvidovat. Nepoužíváme látky, které mají negativní dopad na zdraví lidí nebo životní prostředí.

Použití zelených materiálů a zařízení:

Navrhujeme výrobky, které používají ekologické materiály a zařízení. Používáme recyklované materiály a plasty na bázi biomasy

Ochrana životního prostředí týkající se baterií

Navrhujeme výrobky a obaly se zvýšeným ohledem na životní prostředí. Zmenšujeme balení výrobků a navrhujeme výrobky, které umožňují snadné vyjmutí baterií.

Dobrovolná dohoda o tiskových a zobrazovacích zařízeních

Sharp je ekologicky smýšlející společnost s dlouhou historií ekologických vylepšení svých výrobků. Společnost Sharp tak přispívá k akčnímu plánu EU pro energetickou účinnost tím, že zlepšuje environmentální vlastnosti svých výrobků, zejména s ohledem na efektivní využívání zdrojů a energie.

People working in an office