Chemicals
Chemicals

Nakládání s chemickými látkami

Společnost Sharp usiluje o ohleduplnost k životnímu prostředí ve všech svých obchodních činnostech.

Odpovědné použití chemických látek v našich výrobcích

Výrobky Sharp se vyrábějí z mnoha částí a materiálů a obsahují širokou škálu chemických látek. Ty se používají také v rámci výrobních procesů v našich továrnách.

Chemické látky obsažené ve výrobcích Sharp zvyšují výkon a kvalitu výrobků. Přesto jsme si velmi dobře vědomi toho, že některé z nich mohou mít při nesprávném zacházení nepříznivé účinky na přírodní prostředí a lidské zdraví.

V minulosti bylo znečištění a problémy životního prostředí způsobené chemickými látkami běžné. V současné době mnoho zemí vyžaduje, aby společnosti účinně nakládaly s chemickými látkami, tím bojovaly proti těmto problémům a usilovaly o dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Globe illustration

Systém nakládání s chemickými látkami

Některé právní předpisy mohou obsahovat požadavky na označování nebo zákaz či omezení používání určitých chemických látek. Jiné vyžadují správu informací o obsahu výrobků, hlášení množství znečištění vypouštěného do ovzduší a vodních ploch, kontrolu pracovního prostředí a řízení ochrany zdraví při práci.

V souladu s naší základní politikou ochrany životního prostředí „Vytvářet společnost ohleduplnou k životnímu prostředí, s upřímností a kreativitou“ stanovuje Kodex chování společnosti Sharp následující způsob nakládání s chemickými látkami za předpokladu dodržování platných zákonů, předpisů a regionálních dohod v oblasti životního prostředí.

Chemicals