Field with trees
Image of a field with trees

Řízení ochrany životního prostředí

Naši inženýři vyvíjejí inovativní ekologické technologie, aby byl svět čistší a ekologičtější.

Řízení ochrany životního prostředí

Každá oblast, ve které přímo či nepřímo ovlivňujeme životní prostředí, je pod neustálou kontrolou, a to od počátečního návrhu výrobku přes jeho výrobu až po likvidaci po skončení jeho životnosti.

Všechny naše závody a většina našich kanceláří splňují normu ISO 14001: rámec, který stanovuje požadavky na systémy řízení ochrany životního prostředí. Pracujeme na tom, aby naše zařízení byla v souladu s politikou společnosti pro ochranu životního prostředí, a aktivně v celé naší organizaci podporujeme řízení ochrany životního prostředí a iniciativy pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí.

Naši inženýři neustále vyvíjejí inovativní ekologické technologie, aby byl svět čistší a ekologičtější, přičemž klademe důraz na výrobu vysoce kvalitních a ekologicky vyspělých výrobků.

Přečtěte si o Politice společnosti pro ochranu životního prostředí uvedené níže.

A girl sat in front of a building with plants