Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Trvalá udržitelnost

Ve společnosti Sharp bereme svou odpovědnost za trvalou udržitelnost velmi vážně: Během celého životního cyklu výrobku dbáme na sociální odpovědnost a ochranu životního prostředí a zdrojů.

O společnosti Sharp
Společenská odpovědnost firmy (CSR)

Sharp Eco Vision 2050

Společnost Sharp formulovala dlouhodobou vizi ochrany životního prostředí Sharp Eco Vision 2050, která vychází z její základní environmentální politiky. Snaha o realizaci dlouhodobě o globálního životního prostředí prostřednictvím dlouhodobých cílů a cirkulární ekonomiky.

Leaves

Klimatické změny

Společnost Sharp si uvědomuje podstatné dopady změny klimatu na své podnikání z hlediska rizik a příležitostí. Cílem společnosti Sharp je vytvořit více čisté energie, než je celkové množství energie spotřebované v celém dodavatelském řetězci společnosti Sharp, a dosáhnout ve všech našich obchodních aktivitách nulových čistých emisí CO2.

A polar bear stood on floating ice

Zelené produkty

Společnost Sharp nazývá své ekologicky šetrné výrobky „Zelené produkty (ZP)“. Obsah standardního listu ZP, který je měřítkem pro cíle rozvoje, je každoročně revidován s cílem neustále zlepšovat ekologické vlastnosti výrobků Sharp.

Hands holding a cartoon

Řízení ochrany životního prostředí

Naši inženýři neustále vyvíjejí inovativní ekologické technologie, aby byl svět čistší a ekologičtější, přičemž klademe důraz na výrobu vysoce kvalitních a ekologicky vyspělých výrobků.

A field with trees

Nákup

Aktivně se snažíme plnit naše sociální povinnosti v celé řadě oblastí napříč celým dodavatelským řetězcem společnosti Sharp. Mezi tyto oblasti patří bezpečnost výrobků, ochrana životního prostředí, lidská práva a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

A stack of boxes next to a plane and a truck