Silhouettes of people working
Silhouettes of people working

Výkonný tým

Výkonný tým společnosti Sharp představují přední odborníci na technologické inovace, vývoj produktů, provozní výkonnost, zákaznický komfort, řízení zdrojů a dalších oblastí, které jsou nezbytné pro provoz moderního, dynamického a progresivního pracoviště.

Výkonný tým Sharp Europe

Seznamte se s evropským vedoucím týmem společnosti Sharp.

Rob Tung Headshot

Rob Tung

Prezident

Rob vystudoval informatiku a již 25 let působí v oboru IT a spotřební elektroniky. Je odpovědný za rozvoj zisku a růstu společnosti Sharp Europe a také za zajištění toho, aby byla filozofie společnosti Sharp šířena po celé Evropě, aby si každý v životě mohl užívat dobra a krásy technologie.   
 

 

Yoichi Tomota Headshot

Yoichi Tomota

Viceprezident

Yoichi pracuje ve společnosti Sharp již více než 26 let, z toho 9 let v zahraničních pobočkách společnosti Sharp ve Velké Británii a Číně. Nese odpovědnost za vytyčování směru rozvoje a cílů evropských B2B obchodních aktivit Sharp a za urychlení obchodních aktivit pro dosahování výsledků ve všech příslušných evropských obchodních činnostech. 

 

Alexander Hermann Headshot

Alexander Hermann

Prezident, Information Systems 

Od roku 2004 je Alex zodpovědný za jednotlivé země, regiony a všechny evropské přidružené společnosti B2B prodeje společnosti Sharp. Nyní pracuje na přeměně společnosti Sharp z dodavatele hardwaru a služeb na poskytovatele pokročilých řešení a služeb pro pracoviště budoucnosti; toto úsilí je podporováno významnými investicemi do akvizic společností poskytujících IT služby a rozšiřováním portfolia technologií společnosti Sharp. 
 

Výkonný tým - Shared Services a Information Systems

Seznamte se s výkonným týmem Shared Services a Information Systems

Seitaro Nomura Headshot

Seitaro Nomura

Prezident of Shared Services 

Seitaro získal kvalifikaci certifikovaného veřejného účetního (CPA) ve Washingtonu v USA a posledních 20 let působí ve společnosti Sharp, z toho více než 15 let v zahraničních pobočkách společnosti Sharp v Singapuru, USA a Velké Británii. Jeho současná role zahrnuje odpovědnost za zvyšování efektivity provozu s cílem nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu, přičemž má vždy na paměti hlavní zásadu společnosti Sharp, tedy „Upřímnost a kreativitu“. 

Kazushi Oshima Headshot

Kazushi Oshima

Viceprezident, Information Systems

Kazushi je zodpovědný za evropské obchodní plánování společnosti Sharp. To zahrnuje střednědobé plánování, produktovou strategii, strategii fúzí a akvizic, transformaci podniku, rozpočet na fiskální rok, kontrolu zisku a optimalizaci provozu. 

Jason Cort Headshot

Jason Cort

Ředitel produktového plánování a marketingu 

Jasonova role v B2B transformaci společnosti Sharp spočívá v propojení firemní vize B2B Sharp, evropských trhů a obchodních cílů pro utváření celkového obchodního směřování a strategie a jejich promítnutí v nových produktech, službách, organizacích, digitálních platformách a marketingové komunikaci. 

Výkonný tým - Legal, IT and HR

Seznamte se s výkonným týmem Legal, IT and HR

Richard Bloom headshot

Richard Bloom

Ředitel právního oddělení a tajemník společnosti 

Richard je zodpovědný za právní a compliance aspekty operací společnosti Sharp v Evropě a je podporován týmem odborníků v oblasti práva a compliance, včetně specializovaného týmu pro ochranu dat. Cílem právního týmu je zajišťovat osvědčené postupy ve všech právních a compliance otázkách společnosti Sharp při zachování pragmatického a komerčně úspěšného přístupu. 
 

Dirk Hennings headshot

Dirk Hennings

Generální ředitel evropského IT střediska 

Dirk je zodpovědný za zajištění toho, aby všichni uživatelé společnosti Sharp v Evropě využívali své IT služby nákladově efektivně a bezpečně - od začátku až do konce. Kromě toho je pověřen vývojem a poskytováním nových a inovativních IT služeb, které zákazníkům společnosti Sharp umožní podpořit jejich obchodní růst a dosáhnout maximálních obchodních výhod.

Phil Herbert Headshot

Phil Herbert

Viceprezident, lidské zdroje 

Phil má více než 20 let mezinárodních zkušeností v oblasti lidských zdrojů a vede oddělení lidských zdrojů společnosti Sharp Europe. Jeho hlavním úkolem je zajistit, aby společnost Sharp měla zavedeny potřebné zásady a procesy v oblasti lidských zdrojů, které jí umožní přilákat, rozvíjet a udržet si potřebné talenty pro plnění strategických cílů.

 

Výkonný tým - Business Units

Seznamte se s výkonným týmem Business Units

Colin Blumenthal Headshot

Colin Blumenthal

Viceprezident, IT Services 

Colin je zodpovědný za růst divize IT služeb společnosti Sharp v Evropě. Důležitou součástí jeho role je zajistit, aby IT produkty a služby společnosti Sharp vždy odpovídaly měnícím se potřebám zákazníků společnosti Sharp a aby společnost Sharp vybírala nejlepší klientské technologie, které pomohou zákazníkům poskytnout maximální hodnotu.

 

Peter Thiele Headshot

Peter Thiele

Prezident, Sharp Energy Solutions Europe 

Peter je zodpovědný za úspěch divize Sharp Energy Solutions Europe (SESE) v regionu EMEA. Zejména stanovuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, plány a strategie nezbytné k tomu, aby služby společnosti Sharp vždy splňovaly a překonávaly očekávání klientů. Dohlíží také na provoz a zdroje divize, řídí všechny zaměstnance, spravuje rozpočty a zajišťuje odpovídající přidělování zdrojů. 

Ian Barnard Headshot

Ian Barnard

SVP Marketing & Product Management, Sharp NEC Display Solutions

Ian vede všechny marketingové funkce, včetně produktového managementu, brandingu a komunikace, napříč společností Sharp/NEC Display Solutions, aby zajistil, že budou podporovat jedinečnou hodnotovou nabídku společnosti, projekce růstu a rozpočty. Je také odpovědný za definování a provádění marketingových strategií na podporu celkových obchodních cílů společnosti, stanovení strategie pro rostoucí portfolio produktů a řešení a podporu strategických partnerských aliancí v regionu EMEA.