Trees
Trees

Klimatické změny

Společnost Sharp si uvědomuje podstatné dopady klimatických změn v souvislosti se svým podnikáním.

Klimatické změny

Extrémní počasí v posledních letech, které lze pravděpodobně přičítat změně klimatu, vede k rostoucímu počtu přírodních katastrof po celém světě. Zejména tajfuny, hurikány, přívalové deště a povodně mohou lidem i podnikům způsobit ničivé škody.

Výzkum ukazuje, že hlavní příčinou klimatických změn je globální oteplování v důsledku zvyšující se koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů (GHG) na Zemi.

A polar bear stood on floating ice

Iniciativa společnosti Sharp za čistou energii

V této souvislosti vstoupila v listopadu 2016 v platnost Pařížská dohoda, která stanovila cíl udržet nárůst globální teploty pod dvěma stupni nad úrovní před průmyslovou revolucí a vyzvala k dalšímu úsilí o omezení oteplování na maximálně 1,5 stupně. Dohoda dokonce stanovuje snížení emisí skleníkových plynů v podstatě na nulu do druhé poloviny tohoto století.

Na podporu snižování emisí skleníkových plynů jsme vyhlásili program SHARP Eco Vision 2050. Tato dlouhodobá environmentální vize stanovuje dva klíčové cíle udržitelného rozvoje, kterých chceme do roku 2050 dosáhnout: vytvořit více čisté energie, než je celkové množství energie spotřebované v celém dodavatelském řetězci společnosti Sharp a dosáhnout v rámci obchodních aktivit společnosti Sharp nulových čistých emisí CO2. Již jsme zahájili iniciativy pro dosažení těchto cílů.

Připravujeme se na zveřejňování informací týkajících se klimatu v souladu s doporučeními Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD), kterou zřídila Rada pro finanční stabilitu (FSB).

People high-fiving