Elektronický oběh dokumentů

Zjednodušte manuální opakující se úkoly

Mnoho základních podnikových úkolů se velmi často opakuje: pracovní výkazy, schvalování mezd, faktury - a mnoho dalšího. Pro vaše zaměstnance mohou být tyto práce únavné a zabírají jim drahocenný čas.

Software pro elektronický oběh dokumentů pomůže zautomatizovat vaše obchodní procesy – od finančních postupů po workflow HR – a umožní vám přejít od opakujících se náročných úloh k rychlým digitálním operacím.

Umožněte vašim lidem získat svůj čas zpět, aby se mohli soustředit na práci, která je důležitější.

Three office workers working at desks

Jak to funguje?

Elektronický oběh dokumentů pro podnikové procesy a software pro správu dokumentů (DMS) si společně kladou za cíl na zefektivnění podnikových procesů. Krok za krokem vytvářejí digitální postupy, které pomáhají vašim lidem vytvářet, sledovat, upravovat, ukládat a spravovat běžné dokumenty.

Takový software pro elektronický oběh je neuvěřitelně přínosný - ale nikoli pouze pro velké společnosti. Jeho početných výhod mohou využívat podniky všech velikostí Patří sem mimo jiné:

 • Snížení počtu lidských chyb
  Automatizace pracovních procesů může snížit počet chyb - a ulehčit vašim zaměstnancům práci.
 • Urychlení procesů
  Počítače umí číst rychleji než lidé a automatické vyplňování a odesílání šetří čas.
 • Digitální podpisy a schvalování
  Elektronické schvalování dokumentů může automaticky směrovat dokumenty ke správné osobě - bez ohledu na to, kde pracuje - což přináší významné zvýšení efektivity.
 • Snížení nákladů
  Menší závislost na zpracování papírových podkladů znamená úsporu nákladů na tisk i spotřební materiál.
 • Zvýšení transparentnosti a odpovědnosti
  S digitálními workflow přichází více dat, což usnadňuje zajištění transparentnosti v rámci celé organizace.
 • Zlepšení schopností obnovy po rozsáhlém výpadku
  Digitalizace zajišťuje, že máte k dispozici digitální zálohu svých dokumentů, přičemž cloudové úložiště poskytuje ještě vyšší míru ochrany a flexibility.
Man using laptop and woman using tablet

Software pro elektronický oběh dokumentů v akci

Software pro práci s dokumenty může pomoci s produktivitou, dostupností a snížením nákladů.

Man with tablet and woman with printed documents

Zvýšení produktivity

Využitím výkonu automatizace oběhu dokumentů přinášejí tato řešení proaktivitu do vašeho pracovního procesu. Pokud například někdo zapomene provést nějaký krok při práci s dokumentem, inteligentní software mu připomene, že je třeba dokumentu věnovat pozornost.

Two colleagues walking through office-printer-Product

Zvýšení dostupnosti

Ať už je dokument v papírové nebo digitální podobě, funkce digitalizace dokumentu umožňuje zaměstnancům dokument rychle a jednoduše digitalizovat a bezpečně jej odeslat příslušné osobě.

Můžete se také připojit přímo k vašim multifunkčním tiskárnám, takže zaměstnanci mohou bezproblémově distribuovat informace a vy máte přesný přehled o tom, kam vaše data putují.

Man and woman looking at a tablet

Snížení nákladů

Protože jsou soubory uloženy elektronicky, workflow pro podnikové procesy pomáhají i při snížení závislosti na tiskárnách a papírových dokumentech.

V kombinaci se softwarem pro správu dokumentů (DMS) a správu tisku se tak sníží náklady na tisk i kopírování, což vám umožní efektivněji spravovat vaše tiskárny a spotřební materiál a podpoří trvalou udržitelnost.

Prozkoumejte naši nabídku software pro elektronický oběh dokumentů

Zjistěte, jak můžete maximalizovat produktivitu a provést pozitivní změnu ve svém podnikání.