cyber security awareness

Obavy z kybernetických hrozeb mezi evropskými malými a středními podniky narůstají, přičemž více než třetina z nich přiznala narušení bezpečnosti během posledních 12 měsíců.

  • Třetina společností byla zasažena útoky počítačových virů, přesto více než polovina (56 %) tvrdí, že jejich rozpočet na IT bezpečnost nebude v letošním roce navýšen.
  • Čtyři z deseti firem se nyní kybernetických hrozeb obává více, než před rokem.
  • I přesto, že se firmy cítí dobře připraveny, dvě třetiny (68 %) z nich nemá  důvěru ve schopnost řešit příslušná rizika

Ve světle náročné ekonomické situace se v posledním roce mezi evropskými malými a středními podniky (MSP) výrazně zvýšily obavy z kybernetických hrozeb, neboť jsou si vědomy možných dopadů na značku, pověst a příjmy společnosti. Dle nového průzkumu se téměř čtyři z deseti (37 %) společností obává kybernetických bezpečnostních hrozeb více než před rokem a více než třetina podniků přiznala, že v posledních 12 měsících došlo k nějaké formě narušení bezpečnosti.

Průzkum realizovaný společností Sharp Europe - významným poskytovatelem technologických produktů a služeb pro malé a střední podniky v Evropě - ukázal, že přibližně třetina podniků zjistila, že byl jejich provoz ovlivněn narušením kybernetické bezpečnosti. Mezi tato narušení bezpečnosti se řadí úroky virů (33 %), phishing (32 %), malware (31 %) a úniky dat (31 %).  

Mimo to byla více než čtvrtina z nich vystavena útokům zaměřeným na přístupová hesla (26 %) a problémům se zabezpečením cloudu (26 %). Přesto více než dvě třetiny dotazovaných (68 %) nemá důvěru ve schopnost svých podniků řešit a zmírňovat bezpečnostní rizika. Vzhledem k výše uvedenému překvapivě více než polovina (56 %) evropských malých podniků uvedla, že nebude v letošním roce navyšovat rozpočet na zabezpečení IT.

Celoevropský průzkum oslovil 5 770 odborníků odpovědných za nákup IT v malých a středních podnicích a zjišťoval míru důvěry ve schopnosti zabezpečení IT a překážky investic do zabezpečení IT v nadcházejících 12 měsících. Průzkum zjistil, že mezi hlavní obavy podniků v případě narušení bezpečnosti IT, patří finanční ztráty (39 %), snížení důvěry zákazníků (39 %) a negativní dopad na značku samotnou (38 %).  

Zjištění průzkumu komentuje Colin Blumenthal, Vice President IT Services společnosti Sharp Europe: 
„Podniky působí ve složitém digitálním prostředí, které pro společnosti všech velikostí představuje stále větší výzvu ve smyslu IT bezpečnosti. Pro menší podniky bez rozsáhlých IT zdrojů mohou být rizika ještě závažnější. Rizika se navíc neustále mění, a snaha o jejich identifikaci a prevenci může vést k obavám, nejasnostem a frustraci na straně odpovědných pracovníků.

„Každý podnik bez ohledu na velikost by měl vyvinout maximální úsilí pro ochranu jeho dat a zajištění konektivity, ať už pomocí zabezpečení sítí nebo samotných zařízení. Vyhledání odborného poradenství může pomoci zajistit přijetí správných rozhodnutí o zabezpečení IT, uplatnění komplexního pohledu na bezpečnost a toho, aby byla ochranná řešení vždy aktuální."

Výše uvedené obavy jsou ovlivněny problémy, jako je nárůst hybridní práce (30 %) a používání vlastních zařízení zaměstnanci (29 %), přičemž mezi hrozby, kterých se obávají, patří mimo jiné úniky dat, napadení počítačovým virem a zabezpečení cloudu. Je znepokojující, že pouze 52 % malých a středních podniků v Evropě uvádí, že mají zavedeny firewally, a méně než polovina (45 %) uplatňuje politiku silných hesel.

Průzkum

Průzkum uskutečnila společnost Censuswide v prvním čtvrtletí roku 2023 a zúčastnilo se jej 5 770 osob s rozhodovací pravomocí a odpovědností za nákup IT v malých a středních podnicích z 11 zemí, konkrétně Belgie, Francie, Itálie, Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.  

O Sharp Europe

Společnost Sharp Europe umožňuje malým i velkým podnikům a organizacím zvýšit výkonnost a přizpůsobit jejich pracoviště na budoucnost prostřednictvím řady produktů a služeb podnikových technologií.

Společnost Sharp Europe sídlem v Londýně poskytuje služby zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru, školství a státní správy, a to v širokém spektru produktů od tiskáren a pokročilých technologií plochých obrazovek přes platformy pro spolupráci až po IT služby.

Jako součást společnosti Sharp Corporation a s podporou společnosti Foxconn investuje Sharp Europe do nových oblastí technologií, které mají potenciál změnit svět, a zaujímá v tomto odvětví vedoucí postavení. Společnost vyvinula první komerčně dostupný 8K monitor na světě a v roce 2019 uvedla na trh první certifikovaný Windows collaboration displej.