IT Services Predictions and Trends 2023

Co nás čeká v oblasti IT služeb v roce 2023 a v budoucnu?

Moderní pracoviště se stále více spoléhají na IT služby a outsourcing obchodních povinností, aby mohly efektivně podporovat a rozvíjet svou organizaci. Uplynulých 12 měsíců nebylo pro podniky jakékoli velikosti snadným obdobím a to zejména pro malé a střední podniky. Při řešení vnějších tlaků se musely organizace snažit šetřit finance a nezatěžovat zbytečně své organizační zdroje.

Efektivita, bezpečnost a způsoby, jak přidat podniku hodnotu, se staly prioritou. V dnešním digitálním světě musíme pracovat strategičtěji a spolupracovat, abychom využili omezené zdroje a počet zaměstnanců co nejlépe. V této souvislosti se ptáme, co můžeme očekávat od odvětví IT služeb v roce 2023 a v následujících měsících a letech z hlediska nových trendů? 

Migrace do cloudu je jedním z trendů, který v posledních letech rychle roste a zatím nevykazuje žádné známky zpomalení. Malé a střední podniky přesouvají stále více práce, služeb a procesů do veřejného cloudu. Eurostat uvádí, že využívání cloud computingu mezi evropskými malými a středními podniky vzrostlo v letech 2020 až 2021 o 5 %, přičemž 41 % organizací v EU využívá v nějaké formě veřejné cloudové služby, většinou pro hostování svých e-mailových systémů a ukládání souborů v elektronické podobě.

Migrace do cloudu je trend, který bude i nadále růst. Mnoho našich klientů již přešlo na veřejný cloud Microsoft 365, který je pro malé a střední podniky dominantním hráčem na trhu.

Růst práce na dálku a závislost na cloudu jsou nyní neoddělitelně spojeny se změnou v tom, jak organizace pracují a jaké nástroje používají. V roce 2023 se očekává, že tato trendová změna bude pokračovat a dokonce se ještě zrychlí. Malé a střední podniky, které chtějí uspět v této nové pracovní realitě, musí mít k dispozici prvotřídní IT infrastrukturu, aby mohly podporovat novou generaci technologicky zdatnějších a náročnějších zaměstnanců. Zavedení správné technologické infrastruktury je klíčové pro získávání a udržování těch nejlepších pracovníků, zejména pro mladší generaci nastupující do zaměstnání.

Bezpečnost dat: Vzhledem k tomu, že ve veřejném cloudu je uchováváno více informací než kdykoli předtím, musí podniky myslet na ochranu dat. Kromě ochrany před zjevnými hrozbami, jako jsou viry, malware a další kybernetická rizika, by měly mít také v zavedenu přísnou zálohovací politiku, protože poskytovatelé veřejných cloudů ne vždy data zálohují - zálohování je na podniku. 

Vzdělávání o bezpečnosti dat a trvalá podpora budou v nadcházejícím roce klíčovým trendem.

Vzhledem k tomu, že se podniky budou snažit ušetřit náklady ve všech oblastech, je pravděpodobné, že mnoho organizací bude chtít snížit výdaje v oblasti bezpečnosti. Nicméně, toto by byla pro každou organizaci špatná volba. Jedno závažné narušení bezpečnosti dat nebo útok hackerů může způsobit, že se podnik stane nadbytečným a bude nucen ukončit svou činnost. Podle statistik ukončí 60 % malých podniků svou činnost do šesti měsíců po vážném kybernetickém útoku. Je proto důležité, aby podniky neomezily své investice do bezpečnosti, ale naopak, aby v této oblasti investovaly více, aby se chránily před riziky kybernetických útoků a zabezpečily tak svou budoucnost.

Domníváme se, že vzdělávání o výhodách zabezpečení je pouze prvním krokem v poskytování služeb IT zákazníkům. Je nezbytné, aby poskytovatelé IT služeb lépe vysvětlili svým klientům hodnotu bezpečnostních produktů. Musíme zajistit, aby naši klienti měli lepší povědomí o tom, jaký vliv mají naše produkty na bezpečnost a stabilitu jejich IT infrastruktury. Musíme také být schopni lépe demonstrovat a prezentovat našim klientům hodnotu našich produktů a služeb. Věříme, že to se stane důležitým trendem do budoucna, protože pouze tím, že budeme schopni představit plný příběh, můžeme získat důvěru a loajalitu našich zákazníků.

Automatizace dat: Očekáváme, že v roce 2023 se bude stupňovat trend zvýšené správy dat, který poskytuje platforma Microsoft Power BI. Jedná se o platformu business intelligence, která poskytuje netechnickým uživatelům nástroje pro agregaci, analýzu, vizualizaci a sdílení dat. Zatímco dříve byla tato platforma doménou pouze středně velkých a velkých podniků, v současnosti ji již plně využívají i menší podniky, které spolupracují s partnery v oblasti IT služeb nebo si ji samy implementují.

Dalším významným trendem v roce 2023 bude automatizace procesů v organizacích. Tento trend není jen o zefektivnění pracných úkolů, ale také o zvýšení efektivity pracovních postupů a snížení provozních nákladů. S finančními tlaky, jimž organizace všech velikostí čelí, může automatizace být klíčem k úsporám a efektivnímu využívání zdrojů

Voice over IP (VoIP) je trend, u kterého se v roce 2023 očekává velice dynamický růst. Důvodem tohoto růstu je fakt, že digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a veřejná telefonní síť (PTSN) již nesplňují potřeby uživatelů v současném digitálním světě. V důsledku toho se očekává, že ISDN bude v roce 2025 vyřazena z provozu, což poskytovatelům IT služeb vytvoří příležitosti nabízet svým klientům komunikační řešení založená na internetovém protokolu (IP) a sjednocené komunikace.

Organizace, které čekají příliš dlouho na přechod na IP telefonii, mohou mít potíže s nedostatkem zdrojů a lidí, kteří jsou schopni tuto práci vykonávat. Proto je důležité začít s přechodem na IP telefonii co nejdříve, aby se organizace vyhnuly těmto problémům.

Je tedy důležité spolupracovat se správným technologickým partnerem, aby bylo zajištěno, že strategie bude realizována, řízena a udržována co nejefektivnějším a nejvýhodnějším způsobem. Společnost Sharp může pomoci firmám všech velikostí vylepšovat své obchodní profesionály pomocí řízených služeb. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás.