Hybrid Working Meeting in Action

Integrace hybridních schůzek ve vaší firmě

Zatímco Evropa začíná uvažovat o návratu do kanceláří, je hybridní způsob práce populárnější než kdy jindy. Ian Barnard, senior viceprezident pro marketing a produktový management společnosti Sharp NEC Display Solutions, se zamýšlí nad tím, jak mohou firmy lépe integrovat hybridní schůzky, aby byli zaměstnanci stále spojení a mohli efektivně spolupracovat.

Rozvoj hybridní práce vedl k významnému posunu ve způsobu práce. Stále častěji se setkáváme s hybridními schůzkami, ke kterým se účastníci připojují jak z kanceláře, tak ve virtuálním prostoru. Pokud však podniky, které taková hybridní řešení přijímají, chtějí být úspěšné, musí překonat řadu problémů.

Z nedávné zprávy společnosti Sharp, která provedla průzkum mezi více než 6 000 kancelářskými pracovníky v malých a středních podnicích v Evropě vyplývá, že mají pracovníci se zvládnutím technologie videokonferencí, potíže. Polovina (49 %) kancelářských pracovníků se shodla, že je jim použití této technologie nepříjemné a dávají přednost osobním schůzkám, a necelá polovina (47 %) přiznala, že je pro ně používání různých videokonferenčních platforem matoucí.

Aktivní zapojení všech účastníků se u virtuálních schůzek také prokázalo jako problematické. Více než polovina (53 %) kancelářských pracovníků má pocit, že je těžší během vzdálených schůzek udržet koncentraci, a téměř tři z deseti (28 %) připouštějí, že někteří lidé se mohou cítit opomenutí a nejsou součástí týmu.

To souviselo také s problémy s komunikací, kdy 22 % respondentů uvedlo, že je obtížnější komunikovat, protože stále více společností přechází na model, kombinující lidí pracující z kanceláře a na dálku. Podle 17 % respondentů je také těžší přicházet s novými nápady a provádět brainstorming, zatímco 16 % respondentů uvedlo, že vést úspěšné a užitečné schůzky na dálku je obecně těžší.

Změna uvažování o hybridní práci

Ačkoli hybridní práce zjevně přináší problémy, náš průzkum odhalil i řadu výhod, v neposlední řadě možnost zaměstnanců často pracovat z domova nebo z jiných míst, aniž by to mělo negativní dopad na chod podniku. Ze zprávy dokonce vyplývá, že 55 % z našich respondentů je při práci na dálku produktivnějších.

Jak tedy mohou podniky hybridní práci lépe integrovat? V první řadě, nikdy nebyla vhodnější doba na revitalizaci kanceláří, která by zvrátila obvyklý přístup, kdy se do existujících prostor natěsná co nejvíce lidí. Řidší obsazení kanceláří snižuje riziko křížové infekce, příčky mohou vytvořit více prostoru pro brainstorming i společnou práci a společenské prostory, kde se mohou zaměstnanci scházet, jsou pak místem pro neformální setkání a sdílení nápadů.

Sociální aspekt práce je při práci na dálku stejně důležitý. Během hovorů si ponechte čas na neformální konverzaci, stejně jako při osobním setkání. To může mít pro osoby pracující na dálku obrovský význam, protože jim to pomůže cítit se jako aktivní členové a ne jen pasivní pozorovatelé týmu. Stručně řečeno, jde o snahu obnovit v hybridním prostředí ona „setkání u výdejníku s vodou“, tak typická pro kancelářské prostředí.

Podniky by se měly více snažit o to, aby schůzky na dálku byly interaktivní a aby si lidé mohli navzájem předávat nápady. To pomůže bojovat proti „únavě ze Zoomu“ a podpoří kreativitu.

Změny prostřednictvím školení

Pro úspěch či neúspěch hybridní práce jsou rozhodující také školení, která pomáhají zaměstnancům nejen pochopit, jak používat technologie, které jsou základem hybridní práce, ale také jak vést úspěšné a produktivní schůzky.

To může zahrnovat školení o ideálním načasování aktivit nebo o tom, jak do rozhovoru zapojit všechny, včetně introvertů a služebně mladších kolegů. Součástí mohou být také školení o potřebných nástrojích, jako jsou interaktivní displeje a odpočinkové místnosti.

Pro úspěšné hybridní schůzky na post-pandemickém pracovišti ke však ze všeho nedůležitější, správné vedení. Úspěch vyžaduje důvěru a respekt a velká část této důvěry se v pracovním prostředí buduje na sociální úrovni. Aby zaměstnanci mohli v novém světě hybridních schůzek co nejlépe přispět týmovému úspěchu, musí se vedoucí pracovníci firem přizpůsobit.

Jak mohou technologie napomoci pozitivní změně

Zjištění společnosti Sharp zdůrazňují význam správného nastavení hybridní práce. Je důležité, aby schůzky byly interaktivní a podporovaly kreativitu, zejména když ve virtuálním prostředí může být mnohem obtížnější přijít s novými nápady. Taková interaktivita mezi účastníky podporuje aktivní účast a technologie je pro její rozvoj klíčová.

Společnost Sharp vyvinula platformu Synappx aplikací a služeb, která propojuje technologie, informace, lidi a nápady s jediným cílem, podporovat spolupráci. Tyto produkty byly vyvinuty se zaměřením na budoucnost hybridních schůzek a spolupracují se současnými kancelářskými technologiemi, aby přenesly pohodlí inteligentních domácích technologií i na pracoviště.

Kupříkladu, Synappx Go, zajišťuje produktivitu bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte. Umožňuje snadno přizpůsobit měřítko obsahu na velký displej nebo skenovat dokumenty a uvolňovat tiskové úlohy z multifunkční tiskárny, to vše z chytrého telefonu. Synappx Meeting pak začíná schůzky včas, aby se vaši zaměstnanci mohli soustředit na spolupráci a sdílení nápadů. Nemusíte si dělat starosti s připojením velké obrazovky nebo spuštěním konference. Synappx mDesk je také ideální pro hybridní práci, protože přináší jádro Synappx Meeting do vašeho virtuálního pracovního prostoru.

Pokud se chcete dozvědět více o hybridní práci nebo o výše uvedených nástrojích a řešeních společnosti Sharp, kontaktujte nás.

Budoucnost práce - Výzkumná práce