Sharp ‘Future Workplace’ Event 2022: Hybrid Working Solutions Explored

Akce Sharp „Future Workplace“ 2022: Potenciál hybridních pracovních řešení

Akce Sharp Future Workplace byla skutečně celoevropským zážitkem, protože byla ze studia živě přenášena na velké obrazovky v připojených místech konání akce ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Francii a dalších zemích. V rámci přímého přenosu z londýnského studia diskutovali vedoucí pracovníci společnosti Sharp Europe o tom, jak společnost pomáhá utvářet budoucí pracoviště. ŽivéBěhem živého přenosu dále probíhali  regionální prezentace které se konaly v jednotlivých zemích a byly doprovázeny pohoštěním účastníků.

Rob Tung, prezident společnosti Sharp Europe, zahájil jednání přednáškou o vizi One Sharp pro pracoviště budoucnosti.

"Naše životy se za posledních několik let změnily," uvedl Tung, "a změnili jsme způsob práce víc, než bychom si za tak krátkou dobu dokázali představit. Síla technologie umožnila, aby se hybridní práce stala skutečností."

Tung dále hovořil o obchodních příležitostech, které hybridní práce přináší, a o tom, co technologie společnosti Sharp znamená pro její zákazníky. Podle průzkumu společnosti Sharp více než polovina osob mladších 30 let tvrdí, že práce z domova jim přináší vyšší produktivitu, a 63 % dotazovaných uvádí, že jim technologie pomáhají efektivněji vykonávat práci mimo kancelář.

Tung dále ve své prezentaci zmínil, že najít ty správné lidi, udržet krok s technologiemi a vědět, které společnosti jsou důvěryhodné, jsou jen některé z výzev, které je třeba řešit, a společnost Sharp je v tomto vzrušujícím novém světě v dobré pozici k tomu, aby svým zákazníkům nabídla neuvěřitelnou hodnotu.

Alexander Hermann, prezident divize informačních systémů společnosti Sharp Europe, byl dalším vystupujícím na virtuálním pódiu a hovořil o řadě multifunkčních tiskáren Future Workplace.

"Naším posláním bude umožnit našim zákazníkům zvýšit jejich výkonnost na trhu a pomoci jim přizpůsobit se pracovištím budoucnosti. Toho dosáhneme tím, že jim poskytneme ucelenou řadu produktů a služeb." vysvětlil Hermann při představení řady multifunkčních tiskáren Future Workplace.

Poté vystoupil Bernd Eberhardt, prezident divize Sharp NEC Display Solutions Europe, který hovořil o tom, co bude fúze Sharp NEC znamenat pro zákazníky.

"Společnost Sharp NEC Display Solutions přinese všem našim zákazníkům značnou hodnotu a obchodní výhody díky přístupu k rozšířenému portfoliu produktů a nabídce profesionálních služeb," vysvětlil Eberhardt. "Jako jediný výrobce s takto širokým sortimentem napříč všemi klíčovými technologiemi, zaujímáme vedoucí postavení na trhu."

Diskuse o IT službách a řešeních

V centru pozornosti živého přenosu pak byli Damian Jaume, prezident DynaBook Europe, a Colin Blumenthal, viceprezident Sharp IT Services Europe, kteří se připojili k moderátorce Lucy Alexander a diskutovali o vlivu, který mohou mít IT produkty a služby na pracoviště budoucnosti.

"Musíte se vžít do situace našich dnešních zákazníků," vysvětlil Blumenthal. "V posledních několika letech museli výrazně přizpůsobit své podniky a nyní si zvykají na nový model a způsob práce. Oblasti jako cloud, mobilita a bezpečnost jsou důležitější než kdy jindy a vyžadují také značné množství technologií a podpory."

Po Blumenthalově vysvětlení některých technických a provozních problémů, kterým zákazníci čelí, se Jaume pustil do diskuze o noteboocích DynaBook a dodal: "Hybridní způsob práce způsobil exponenciální nárůst poptávky podniků po noteboocích. V letech 2020 až 2021 jsme zaznamenali více než 15% nárůst poptávky po firemních noteboocích... Je vidět, že právě v důsledku pandemie se mobilní počítače staly v podstatě standardním vybavením pro všechny úrovně zaměstnanců."

Po skončení prezentací se webinář přesunul k panelové diskusi, v rámci níž vedoucí pracovníci a odborníci společnosti Sharp odpovídali na otázky mezinárodního publika.

Celkově živé vysílání poskytlo fantastický náhled na pracoviště budoucnosti a diskutovalo o všem, od technických a logistických problémů práce na dálku až po hardware, který může mít zásadní vliv na úspěch hybridních pracovních prostředí.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak společnost Sharp pomáhá podnikům všech velikostí s digitální transformací nebo s rozvojem pracoviště budoucnosti, spojte se s námi.