Kontaktujte nás

UCCT – Dokonalá volba pro dokonalé video stěny

Standardní video stěny mají mezi obrazovkami často bílé body. Kvalitu zobrazeného obsahu rovněž ovlivní tmavé body nebo skvrny. Tomuto fenoménu se říká "Mura", což je japonský výraz pro "kostrbatost" a normálně je neopravitelný.

Sharp má dokonalé řešení...

Technologie společnosti Sharp Uniform Colour Calibration Technology (UCCT) odstraňuje všechny skvrny Mura a viditelnou nejednotnost, přidáním RGB do každého pixelu. Výsledek je dokonale jednotná plocha a barevná konzistence napříč celým displejem.

Jak to funguje

Krok 1 – Video stěna + UCCT

UCCT je proces kalibrace hardwaru “3D pixel za pixelem", který využívá moderní uměleckou kameru "xyz" k opravě efektu Mura a barevné kalibraci nad kombinací tabulek vyhledávání (LUT).

Zlepšení je vidět na první pohled, ale každý displej má vlastní profil UCCT a bílé body se i tak mohou lišit displej od displeje. Pro dosažení výsledků je třeba provést další krok.

Krok 2 – Video stěna + UCCT + kalibrace

Vnější snímač měří bílý bod a barevný profil každého displeje. Aktualizace aplikace (kalibrace hardwaru) nástroje Sharp pro instalaci displeje s kalibrací (DITwC) LUT, které se použijí napříč stěnou.

Na každý displej se použije kalibrace s využitím externího snímače a bílé body se porovnají s DITwC, aby se vytvořila dokonalá video stěna.

Oprava Mura zůstane zpravidla stabilní po celou životnost displeje, ale občas je třeba kalibraci obnovit s využitím softwaru DITwC, neboť stárnutí může způsobit, že se se zobrazí jiné bílé body.

Unikátní přístup

UCCT Sharp opravdu patří mezi přední řešení, protože žádný jiný dodavatel nenabízí:

  • Opravy Mura na bázi L*ab: Vytváří lineární zastoupení všech zřejmých barev, které se blíž tomu, jak lidské oko barvu vnímá.
  • 3D kontrola barvy: Využívá kombinaci řízení samostatných barev v rámci tabulek vyhledávání (LUT)
  • Kalibrace bílých bodů: Umožňuje úplné vyrovnání předem definované teplotě barvy, od okraje obrazovky a napříč všemi obrazovky - díky použití L*ab

Takže obrazovky jsou dokonale jednotné a dokonale se hodí na celou video stěnu - a vy tak získáte možnost vytvoření vysoce kvalitního displeje.