Kontaktujte nás

Společnost Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o. výrazně přispěla k ochraně životního prostředí pomocí recyklace starých elektrozařízení

Praha, 06.06.2018
V loňském roce odevzdala naše firma k recyklaci 2 419 kilogramů vysloužilého elektrozařízení. Společnost Sharp Business Systems Czech Republic s.r.o již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru.

Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše firma odevzdala v loňském roce 2 419 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 58 MWh elektřiny, 4 167 litrů ropy, 224 m3 vody a 1 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 46 tun“.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Contact

Marzena Szulc
PR & Communication Manager CEE
marzena.szulc@sharp.eu

Social