Kontaktujte nás

Proč Sharp

Výběr solárních modulů - důležité faktory

Společnosti ze solárního průmyslového odvětví poskytují potenciálním zákazníkům řadu dat a informací. Ale jaká data jsou důležitá a jaký solární modul je dobrý?

Solidní společnost se spolehlivou kvalitou

Solární energetický systém je dlouhodobou investicí. Abyste byli se svým rozhodnutím dlouho spokojeni, musíte se spolehnout na kvalitu. 100-letá historie Sharp a více než 55 let zkušeností v oboru solární technologie vám dá důvěru ve svou investici. Proto vzniklo centrum Sharp Energy Solutions Europe, které na evropský trh přináší inovativní energetická řešení.

Finanční stabilita

Společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zavedla systém hodnocení pro klasifikaci výrobců solárních modulů. Společnosti, jejichž solventnost je vyhodnocena  jako pozitivní, jsou zařazeny mezi prvotřídní výrobce. Společnost Sharp Electronics byla zařazena do seznamu solárních společností Tier 1 v květnu 2015 a tím potvrdila svoji finanční stabilitu. Jde o významný ukazatel dodržování záruky.

Nejvyšší ocenění FV značky

Ocenění EUPD Research pro FV značky za budování povědomí o značce, výběr pro zákazníky a distribuci. Dle posledního průzkumu společnost Sharp Electronics patří mezi přední FV značky ve Velké Británii a Německu.

Lokální přítomnost

Lokální pobočka Sharp v Evropě existuje od roku 1968. Podrobné informace získáte prostřednictvím rozsáhlé sítě technických a instalačních servisů.

Výkonnost

Pmax je výkon každého solárního modulu. Uvádí se ve Wp (watt peak) a označuje výstup ze solárního modulu za standardních testovacích podmínek. Sharp nabízí různé modely s výstupem 250 Wp až 300 Wp. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny na štítku modulu nebo v záznamovém listu.

Účinnost

Účinnost je poměr vstupu (sluneční energie) a výstupu (solární energie). Běžně se porovnává účinnost modulu. Nicméně, někteří výrobci rovněž specifikují účinnost článku. Proto byste si měli dát pozor, zda porovnáváte správné hodnoty. Vyšší výkonnost a větší efektivita se doporučují zejména v případech, kdy je prostor na střeše omezený. Solární moduly Sharp dosahují velmi vysoké efektivity až 19,8 %.

Certifikáty - jakost a životní prostředí

Na trhu existují různá označení kvality. Pro koncového uživatele je často těžké zjistit, která organizace je vydala a jaká kritéria byla vzata v úvahu.

Solární moduly Sharp nabízí následující certifikáty jakosti:

IEC: International Electrotechnical Commission (IEC) tento certifikát uděluje za bezpečnost, kvalitu a odolnost  (IEC/EN 61215 a IEC/EN 61730). Tyto certifikace kromě jiných společností provádí TÜV a VDE.

ISO: International Organization for Standardization (ISO) tyto certifikace vydává za splnění standardů jakosti (ISO 9001) a norem v oblasti životního prostředí (ISO 14001).

CE: Výrobce prohlašuje, že produkt splňuje evropské směrnice.

MCS: Akreditace k prodeji ve Velké Británii.

Technologie článků

Na trhu jsou dvě převládající technologie: polykrystalické a monokrystalické články. Monokrystalické články jsou zpravidla efektivnější, ale dražší na výrobu, zatímco polykrystalické články lze vyrobit za nižší cenu, nicméně mají poněkud nižší účinnost. To, která technologie je pro vás prospěšnější ve výsledku určuje prostor na vaší střeše. Je-li prostor omezený, nejvyššího výkonu dosáhnete při použití monokrystalických modulů.

Záruky

Výrobci solárních technologií specifikují dvě různé záruky: záruku na produkt a záruku výkonu. Je normální, že výstup solárního modulu v průběhu času klesá. Maximální redukce je upravena zárukou výkonu. Sharp nabízí 10-letou záruku na produkt a 25-letou záruku na lineární výkon. Někteří výrobci specifikují časově rozloženou záruku. Díky záruce lineárního výkonu Sharp máte při plánování svého solárního systému dobrou jistotu.

Robustní design produktu

Solární moduly jsou v závislosti na místě instalace vystaveny konkrétním vlivům životního prostředí a proto musí být vysoce odolné.

Sharp proto při výrobě používá vysoce kvalitní komponenty, které byly schváleny pro použití v náročných podmínkách okolního prostředí.

Sharp nabízí široký sortiment fotovoltaických modulů. Požádejte o atraktivní nabídky balíčků Sharp, které zahrnují jak solární moduly, tak řešení úložiště a měnič.

Finanční výhody

Rostoucí ceny elektřiny, nižší náklady na solární systémy - díky těmto faktorům je zakoupení fotovoltaického systému rozumnou investicí do budoucnosti, jak z ekologického, tak finančního hlediska.

Zprávy o poklesu výkupních cen, ke kterému dochází v řadě zemí, vedl k dojmu že výroba solární energie se již nevyplácí. Ale provoz solárního systému je ekonomicky atraktivní i z jiných důvodů než jsou garantované výkupní ceny.

V posledních letech se náklady na elektrickou síť z veřejné sítě v Evropě výrazně zvýšily, v průměru o 4,3 % ročně. Očekává se další zvýšení. Ve stejné době výrazně klesly ceny solárních panelů, což má pozitivní vliv na investiční náklady.

Znamená to, že náklady na výrobu solární energie se v zásadě snížily. Solární energie je nyní dostupnější než konvenčně vyráběná elektřina a tato finanční výhoda se bude s rostoucími náklady na nákup energie zvyšovat. Soukromý solární systém v zásadě zajistí nezávislost na cenách řízených z vnějšku.

Vládní financování

Některé evropské země, v závislosti na vládních programech, nabízejí programy financování, které jsou určené k podpoře energetické revoluce. Na možnosti ve vaší zemi se zeptejte instalační společnosti.

Daňové úlevy

Některé evropské země, v závislosti na národních daňových předpisech, umožňují při zakoupení solárního systému (FV panely a bateriové úložiště) uplatnění daňových úlev. Na podmínky ve vaší zemi se informujte u vašeho daňového poradce.

Budoucí energetické sítě

Někteří výrobci úložišť pracují na dalších benefitech pro budoucnost. Jeden z našich partnerů v Německu již zahájil s vytvářením programu, který má umožnit ukládání a využívání přebytečné energie z veřejné rozvodné sítě zdarma. Vlastní úložiště poskytuje šanci využít budoucích příležitostí.

Uhlíková stopa

Převzetí odpovědnosti za zítřek

Do kolektivního povědomí je téma ochrany klimatu a životního prostředí pevně zakořeněné. A jde o jeden z hlavních argumentů pro výrobu čisté energie.

Převážná většina vědců předpokládá, že emise CO2 způsobují zvýšení koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a v důsledku toho i globální oteplování. Nejen, že tento nárůst teploty ohrožuje stabilitu globálního klimatického systému, ale také nutriční potřeby celosvětové populace, existenci pobřežních osad a rozmanitost živočichů a rostlin.
(Zdroj: Fraunhofer Institute).

Na čistou výrobu energie bez emisí, s využitím některého z našich solárních systémů, se již spoléhá řada lidí. A bez ohledu na finanční nebo politické aspekty jde o významný příspěvek k ochraně našeho životního prostředí a životů budoucích generací.

Váš osobní příspěvek

Příklad: Domácnost se 2 členy má průměrnou spotřebu energie 2 500 kWh/rok. V případě použití solární energie místo konvenční elektrické energie jsou úspory následující:

průměrný strom provede přeměnu na kyslík za rok

průměrné emise vozidla na vzdálenost 8750 km
(Zdroj: www.klimanko.de)

Zkušenost se solární energií v Sharp

Společnost Sharp se solární energií pracuje již od roku 1959. Náš smysl pro zodpovědnost za životní prostředí učinil ze společnosti Sharp globální hnací sílu ve výzkumu a vývoji fotovoltaiky.

Fotovoltaické moduly Sharp se instalují na soukromé domy, veřejné budovy a bytové domy, v satelitech, na majácích, v silničním provozu a průmyslových zařízeních. Široké spektrum použití dokazuje skutečnost, že fotovoltaické moduly Sharp lze integrovat do mnoha různých prostředí.

 • 2014

  Založení Sharp Energy Solutions Europe. Centrum kompetencí pro inovativní energetická řešení

  2013

  Vývoj solárního článku s nejvyšší účinností na světě - 44,4 %

  2011

  Zahájení provozu jedné z největších elektráren (73 MW, Thajsko)

 • 2010

  Mezinárodní ocenění IEEE za komercializaci a industrializaci solárních článků Sharp

  (IEEE = International Institute Electrical and Electronics Engineers)

  2008

  Jako první na světě jsme dosáhli souhrnné produkce solárních článků 2 GW

  2005

  Vývoj solárních článků propouštějících světlo, které lze použít jako stavební materiál oken

 • 2000

  Přední výrobce solárních článků/modulů na světě

  1992

  Vývoj polykrystalických a monokrystalických silikonových článků

  1980

  Vývoj technologie amorfní tenké vrstvy

 • 1976

  Na trh byly uvedení první kalkulačky se solárními bateriemi

  1970

  Začátek výroby FV článků

  1959

  1963 Úspěch v hromadné produkci solárních článků