Kontaktujte nás

Promarněný potenciál: 30% kancelářských pracovníků se vyhýbá používání technologií

Praha, 22.09.2017

V éře digitální transformace jsou kanceláře zaplaveny mnoha technologiemi, jež by měly zefektivnit řešení rutinních úkonů. Nicméně, zdaleka ne všechny technologie jsou snadno pochopitelné nebo použitelné bez školení, což s sebou dle výzkumu1 společnosti Sharp pro evropské podniky přináší vážné důsledky. Mnoho kancelářských pracovníků se komplikovaným technologiím vyhýbá, nebo předstírá jejich závadu, aby je nemuseli využívat. Produktivní práce? V žádném případě.

Jedna třetina (30 procent) dotazovaných kancelářských pracovníků raději problém obchází úplně a komplikované kancelářské technologie zkrátka nepoužívá vůbec. 39 procent raději používá vlastní zařízení a uživatelsky přívětivější nástroje jako jsou chytré telefony nebo laptopy, protože se snáze používají. Třetina kancelářských pracovníků (26 procent) se přiznalo, že předstírá závadu zařízení, aby jej nemuseli používat.

Průzkum odhalil nedostatek zkušeností obzvláště v oblasti digitálních technologií, kde například pouze 31 % osob uvádí, že se cítí pohodlně při organizaci online konferenčního hovoru.

Více než polovina (54 %) dotazovaných je přesvědčena, že by jejich práce byla mnohem snazší v případě dostupnosti novějších technologií.  Dalších 46 % respondentů přiznává, že by dali vyšší prioritu sdílení informací s kolegy v jiných odděleních, pokud by neexistovaly technické překážky.

Profesor Dr. Sascha Stowasser, ředitel německého Institutu pro aplikované pracovní vědy, nabídl podnikům své rady:  - Pokud si přejeme naskočit na vlak digitalizace, musíme věnovat pozornost trojici důležitých věcí: Zaprvé: Naslouchejte zaměstnancům. Pokud není technologie využívána masově a smysluplným způsobem, pak bezpochyby vyžaduje další vysvětlení. Zadruhé: Nabízejte další průpravu. Zaměstnanci musí čelit nemalému množství nových technologií, a to obzvláště v době digitalizace. Ale další průprava a celoživotní učení mohou strach z používání nových technologií odstranit. A zatřetí: Méně je někdy více.  Uživatelská příručka by neměla být dizertační prací.  Technologie, kterou každodenně používáme v kanceláři, musí být intuitivní a musí naši běžnou praxi zefektivňovat, nikoli vytvářet práci navíc.

- V ideálním případě by technologie každodenně používané v kanceláři měly být zcela srozumitelné a neměly by vyžadovat žádná další vysvětlení nebo dokonce školení. - doplňuje Alexandr Stočes, Product Manager, Sharp Electronics CEE.  - Technologie by měla pomáhat, nikoli překážet, a řešení musí být navržena se zaměřením na uživatele. Společnosti si zkrátka nemohou dovolit ztrácet tolik produktivního potenciálu.

Sharp vytvořil bezplatnou příručku, obsahující doporučení od Dr. Saschy Stowassera, týkající se zlepšení produktivity na pracovišti. Příručka je k dispozici na adrese www.sharp.cz/unlock

1. Průzkum byl proveden u 6 045 kancelářských pracovníků z devíti zemí (Francie, Německa, Spojeného království, Itálie, Švédska, Polska, Nizozemí, České republiky a Maďarska

Contact

ANNA KOZAK
PR Manager CEE
Anna.Kozak@sharp.eu

Social