Kontaktujte nás

Právní aspekt

Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o., pobočka v Polsku

Sídlo společnosti:
Ulice Poleczki č. 33
02-822 Varšava
Polsko

Telefonní číslo + 48 22 545 81 00
Fax: + 48 22 545 81 05

Zapsána u Krajského soudu ve Varšavě, XIII Obchodní oddělení Státního rejstříkového soudu, KRS: 0000226509, NIP: 1080000846, REGON: 140021108 

Smluvní podmínky použití
Webová stránka společnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH obsahuje nejnovější a relevantní informace všeobecné povahy. Naproti tomu však negarantujeme integritu, správnost a včasnost obsahu. To platí i o externích webových stránkách, které jsou s touto stránkou propojené. 

V rozsudku z 12. května 1998 okresní soud rozhodl, že integrace hypertextových odkazů může vytvářet spoluzodpovědnost za obsah propojené stránky. Na základě prohlášení soudu se tomu lze vyhnout výslovným prohlášením, že se příslušná strana distancuje od obsahu propojených stránek. 

Pro všechny hypertextové odkazy na Internetu platí následující: 
Výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na tvar ani obsah propojených stránek.
Distancujeme se od jakéhokoliv obsahu propojených stránek a nepřivlastňujeme si jejich obsah. 

Další podmínky související s používáním webové stránky společnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH:

Práva duševního vlastnictví
Obsah a rozložení webové stránky jsou chráněné autorským zákonem. Všechna práva vyhrazena. Informace nebo data (text, obrázky, grafika, zvuky, videa, soubory flash a animace) z webové stránky společnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sharp kopírovat ani používat, a to v žádné formě, dokonce ani výňatky.    

Názvy značek a loga
Názvy značek a loga používané na webové stránce jsou chráněné. Používání těchto značek a log není bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH povoleno.
Vytvoření odkazů na webovou stánku společnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH.
Odkaz na tuto webovou stránku je možné vytvořit pouze v případě, že se tím neporušují žádné zákony, hlavně: autorské právo a zákony týkající se ochrany známek nebo duševního vlastnictví společnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH.

Ochrana dat
Vámi poskytnuté osobní údaje se používají pouze pro vaši identifikaci. Chceme výslovně poukázat na to, že zpracováváme všechny osobní údaje v přísném souladu s právními ustanoveními o ochraně osobních údajů. Osobní údaje především nejsou bez povolení poskytnuté třetí straně.