Kontaktujte nás

Zabezpečení výstupu

Sharp nabízí ucelené produktové portfolio pro správu zabezpečení výstupu, jež vyhoví jakémukoli typu a velikosti organizace. Můžete tak pracovat efektivně a současně mít pod kontrolou náklady související s tiskem. Pomůžeme vám také definovat příslušné zásady a kontrolovat přístup k – a zabezpečení - tisku.

Zásady řízení tisku vytváříte přidělením oprávnění konkrétním osobám a kontrolou nad jejich přístupem k flotile tiskáren a také tím, co mohou a nemohou dělat na úrovni oddělení či jednotlivců. Kdokoli se může pokusit tisknout nebo přihlásit k MFP, ale ta bude reagovat pouze tehdy, pokud má daná osoba příslušnou autorizaci a oprávnění.

Volitelně mohou IT správci nebo vlastníci podniku zjednodušit přihlášení pomocí PINU nebo čtečky karet, přidělením určitého počtu kreditů jednotlivcům nebo skupinám a zavedením modelu zákaznického účtování pro přefakturování dle oddělení, projektů nebo klientů. Veškeré použití zařízení je za účelem auditu protokolováno.