Kontaktujte nás

Od ukládání po archivaci, vyhledávání a sdílení – na papíře nebo v cloudu, v kanceláři nebo na cestách, máme veškerá dokumentová řešení, jež pro konkurenceschopnost v digitálním věku potřebujete. Kontaktujte Sharp a zjistěte, jak mohou naše Document Management Services pomoci i vašemu podniku.

Optimalizované Document Services

Sharp Optimised Document Services (Optimalizované dokumentační služby) představují balík zabezpečených a uživatelsky upravitelných služeb, jež přináší novou efektivitu do každé části workflow vašich dokumentů od okamžiku vytvoření dokumentu až po jeho archivaci.

Můžeme vám pomoci zlepšit produktivitu a omezit výskyt chyb lidského faktoru, například automatizací workflow. Jsme navíc schopni snížit vaše náklady na tisk a ukázat, jak vám mohou naše document services pomoci snadněji sdílet informace a uvolnit tak informace potřebné pro sebevědomá rozhodnutí na základě faktů. A pokud si přejete maximalizovat potenciál vaší mobilní pracovní síly, můžeme vám pomoci i s touto oblastí.

Co jsou Document Services?

Document Services, včetně Document Management Services (DMS), sahají daleko za hranice tradičních print management services, jež možná znáte.

Ačkoli Optimised Document Services Sharp zcela přirozeně pokrývají veškeré typy tiskového hardware, jejich skutečná výhoda spočívá v zavedení metod, jak vytěžit maximální přínos z informací, jež přichází do vašeho podniku a kolují uvnitř. Vše začíná u DMS vyhodnocení.

Naši odborníci v oblasti document services vynaloží veškerý čas nezbytný pro pochopení toho, jakým způsobem dokumenty používáte, jaké jsou vaše priority a potřeby a kde se vyskytují hlavní obtíže. Díky těmto zjištěním můžeme přistoupit k návrhu na klíč řešené Document Management Service, jež nejenže zefektivňuje váš tisk, ale také vám pomáhá zaznamenávat a sdílet informace, jež jsou obsaženy v tištěných a digitálních dokumentech.

Od ukládání po archivaci, vyhledávání a sdílení – na papíře nebo v cloudu, v kanceláři nebo na cestách, máme veškerá dokumentová řešení, jež pro konkurenceschopnost v digitálním věku potřebujete. Kontaktujte Sharp a zjistěte, jak mohou naše Document Management Services pomoci i vašemu podniku.

Od ukládání po archivaci, vyhledávání a sdílení – na papíře nebo v cloudu, v kanceláři nebo na cestách, máme veškerá dokumentová řešení, jež pro konkurenceschopnost v digitálním věku potřebujete. Kontaktujte Sharp a zjistěte, jak mohou naše Document Management Services pomoci i vašemu podniku.​