Kontaktujte nás

Managed Services

Pokud si přejete, aby váš tým mohl využívat efektivity, přinášené veškerými nejlepšími nástroji a procesy, potřebujete pomoci profesionálního poskytovatele Managed Services jako je Sharp.

Sharp poskytuje Managed Services rostoucímu portfoliu organizací ze soukromé i veřejné sféry. Tyto organizace si chtějí uvolnit zdroje, jež lze lépe využít pro správu svých nejdůležitějších funkcí. Vybraly si nás, protože chápeme jejich potřeby, víme jak zajistit úsporu nákladů a máme prostředky i odborné znalosti pro správu kompletní služby.

Managed Document Services

Naše Managed Document Services (Optimalizované dokumentační služby) představují ucelený balík zabezpečených a uživatelsky upravitelných služeb, jež mohou transformovat workflow vašich dokumentů ve kterékoli fázi procesu od okamžiku vytvoření dokumentu až po jeho archivaci.

Managed Print Services

Za účelem efektivity, naše Managed Print Services (Řízené tiskové služby) zajišťují maximální dostupnost vašich tiskáren, omezují výskyt odstávek a ve většině případů přináší okamžitou úsporu nákladů na tisk, přičemž přináší zlepšení pro workflow každého dokumentu.

Příprava vašeho podniku na budoucnost

Naše Managed Document Services jsou implementovány za využití osvědčeného pětifázového procesu – od bezprostředních poznatků pro okamžitý přínos až po dlouhodobou optimalizaci, jež podpoří růst vašeho podniku do budoucích let.

Optimalizované Managed Services Sharp jsou doplňovány rostoucím okruhem našich,  optimalizovaných softwarových řešení, odborných služeb a oceňovaných hardwarových výrobků, jež se doplňují pro zlepšení vašich každodenních workflow.

Kontaktujte Sharp a zjistěte, jak mohou řízené služby pomoci i vašemu podniku.