Kontaktujte nás

Managed Print Services

Sharp Managed Print Services představují portfolio tiskových služeb, jež jsou navrženy pro zefektivnění a snížení nákladů na workflow dokumentů zajištěním pohodlnějšího přístupu ke specializovaným technikám správy tisku, jež nemáte vnitrofiremně k dispozici.

Na jedné úrovni přináší okamžitou úsporu nákladů až 30 %*. Ale to je pouze začátek. Naše Managed Print Services jdou daleko za hranici jednoduchých nákladových modelů a přináší novou úroveň efektivity od okamžiku, kdy kliknete na tlačítka „tisk“, „skenování“ nebo „kopírování“ až po okamžik, kdy odeberete, distribuujete nebo uložíte dokončený dokument.

Co je Managed Print Service?

Celkovým záměrem Managed Print Service je uplatnění centralizovaného přístupu, jenž eliminuje zbytečnou administraci, udržuje náklady na minimu a zlepšuje produktivitu. Ale tiskové služby mohou a (měly by se) lišit dle potřeb dané konkrétní organizace.

Se stálým zaměřením na budoucnost, jsou Managed Print Services Sharp poskytovány formou pětifázového procesu, počínaje důkladným vyhodnocením vašich bezprostředních potřeb a následnou spoluprací na definici a implementaci strategie pro podporu do budoucna.

Tiskové služby na zakázku

Ačkoli je každý podnik jiný, naši odborníci na tiskové služby vědí, že každý může pracovat efektivněji, pokud má rychlý a snadný přístup k vybavení, jež nejlépe vyhoví jeho potřebám v oblasti tisku, skenování, kopírování a správy dokumentů při současném zajištění dobrého uživatelského komfortu.

Takže mimo analýzy nákladů na tisk se díváme mnohem podrobněji na to, jak skutečně s dokumenty pracujete. Vyhodnotíme, zdali se v síti vyskytují tiskárny nebo multifunkční zařízení (MFP), jež jsou buď nedostatečně využity (a omezují tak návratnost investice) nebo naopak využity nadměrně (což snižuje jejich spolehlivost). Poradíme vám, zdali vyhovují danému účelu. A zjistíme také, kdo vaše tiskárny využívá, za jakým účelem a do jaké míry se s prostředky plýtvá.

Veškeré tyto a další otázky zkoumáme za tím účelem, abychom mohli na míru navrhnout Managed Print Service, jež zajistí okamžitý přínos i připravenost vašeho podniku do budoucna.

Díky nám máte vše pod kontrolou

Budete si jisti, zdali Managed Print Services fungují dle očekávání, neboť vám budeme ve srozumitelné podobě poskytovat čtvrtletní zprávy s přesnými údaji a hodnotami. Tedy nejen celkové náklady, ale i veškeré podrobnosti.

Co víc, pokud něco půjde zlepšit – například přijetím nových workflow nebo výměnou stárnoucích zařízení, ukážeme vám, jak a pomůžeme vám s realizací. Je to neustále se vyvíjející vztah a můžete si být jisti, že vám přinese ty nejlepší výsledky při nejnižším nutném úsilí a nákladech.

Pracujeme tak, jak je to pro vás nejlepší

Všechny součásti Sharp Managed Print Services jsou dokonale konfigurovatelné a lze je kdykoli změnit.  Ať už tedy rádi pracujete jakýmkoli způsobem, a bez ohledu nato  zdali máte pár tiskáren nebo celou flotilu, Managed Print Services více než kdy předtím usnadňují každodenní práci, snižují její náklady a zvyšují produktivitu.

*Zdroj; Gartner 2013 “Active Print Management Initiatives Can Cut Your Office Print Costs by 10% to 30%"