Kontaktujte nás

Zabezpečení informací

MFP nyní ve většině organizací představují nezbytnou součást workflow dokumentů a obchodních procesů, a jsou tudíž potenciálním slabým místem v oblasti bezpečnosti informací a sítí.

Sharp přináší komplexní nabídku pokročilých řešení zabezpečení, jež jsou navržena na ochranu vašich důvěrných informací v průběhu tisku, kopírování, skenování, faxování nebo síťového přenosu.

Organizace investují vysoké částky na ochranu svého digitálního majetku před hrozbami, ale často přehlíží jedno z nejucelenějších zařízení, která jsou dnes používána – kancelářské MFP.

Vyspělejší a ucelenější MFP začínají představovat větší ohrožení důvěrných informací, jež jsou zde kopírovány, tištěny, skenovány nebo faxovány.

Zkušenosti, kterým můžete důvěřovat

Sharp byl celosvětově prvním výrobcem MFP, jenž se zaměřil na zabezpečení digitálního tisku, jemuž byla v roce 2001 udělena certifikace dle Common Criteria a zároveň mu jako prvnímu bylo uděleno hodnocení EAL 4 za sadu zabezpečení dat.

I nyní jsme v rámci oboru stále uznáváni jako jeden z předních inovátorů  na poli zabezpečení a podniky i vládní organizace po celém světě spoléhají na Sharp ve smyslu zachování důvěrnosti dat a jejich ochrany před neoprávněným přístupem.

Komplexní ochrana dokumentů

Sharp poskytuje celou řadu vyspělých bezpečnostních řešení, jež chrání vaše informace a dokumenty před celou řadou hrozeb, mimo jiné před neustávajícími a agresivními útoky, přičemž zároveň splňují požadavky na vyhovění zákonným normám. Pokud se vše výše uvedené zkombinuje, poskytují v podstatě neproniknutelnou komplexní ochranu v rámci celého životního cyklu dokumentu.

Zabezpečené řízení přístupu

Nástroj Sharp Security Suite omezuje, kdo má k MFP přístup a za jakým účelem  lze zařízení využít. V rámci přímého použití zařízení vyžaduje autentifikaci uživatele, síťový přístup je ochráněn elektronickými kartami nebo kombinací uživatelského jména/hesla. Veškeré identifikační údaje uživatelů jsou do MFP předávány kombinací zabezpečených protokolů, jež napomáhají při ochraně před napadením.

Zabezpečení sítí

MFP Sharp jsou vybaveny inteligentním síťovým rozhraním, jež může omezit přístup na konkrétní počítače nebo síť a selektivně může na každém ze zařízení povolit nebo zakázat jakýkoli protokol nebo port služeb. Veškerá komunikace do a z MFP zařízení může využívat šifrování SSL/TLS pro bezpečné síťové přenosy, a většina zařízení podporuje také protokoly SMB, IPv6, IPSec, 802.1X a SNMPv3.

Zabezpečení faxu

MFP Sharp nabízí logické oddělení mezi faxovou telefonickou linkou a LAN, a pro útočníky je tak v podstatě nemožné získat přístup k interním systémům MFP nebo místní síti. Mezi další funkce zabezpečení se řadí možnost zakázat relace, povolení nebo zakázání příjmu z konkrétních čísel, uživatelská autentifikace a další.

Zabezpečení dokumentů a e-mailu

Ať už skenujete, tisknete nebo e-mailujete, ochrana citlivých dokumentů představuje naprostý standard díky RSA šifrovaným Adobe PDF souborům, použití SSL/TLS protokolů a S/MIME šifrování pro zabezpečenou e-mailovou komunikaci. Volitelná sada Data Security Kit také odstraňuje pozůstatky po datech jejich až desetinásobným přepisem.

Zabezpečení prověřovacím protokolem

Funkcionalita granulárního prověřovacího protokolu a protokolu úloh umožňuje komplexní audit veškerých uživatelských aktivit, jež lze protokolovat, přezkoumávat a archivovat. Mimo to lze monitorovat a přezkoumávat protokoly událostí, například kdy byly provedeny změny nastavení a o jaké změny se jednalo, nebo které IP adresy k zařízení přistupovaly.

Zabezpečení vyřazeného výrobku

Funkcionalita zabezpečení vyřazeného výrobku u zvolených systémů Sharp zajišťuje, že před vrácením zařízení pronajímající společnosti dojde k digitální skartaci veškerých důvěrných dat.

Proč je GDPR důležité?

Jedná se o důležitou změnu, neboť množství dat ukládaných a používaných společnostmi nyní se dramaticky liší od jejich množství v roce 1995, kdy byla zavedena předchozí zákonná úprava v podobě EU směrnice z roku 1995 o ochraně osobních údajů.

Záměr GDPR

Cílem GDPR (oficiálně se jedná o nařízení (EU) 2016/679) je zajištění náležité regulace v dnešním digitálním světě a ochrana bezpečnosti osobních údajů, jež jsou nyní pro účely rozhodování a marketingu shromažďovány, ukládány a používány v mnohem větší a hlubší míře než kdy předtím.

GDPR a bezpečnost dokumentů

Ačkoli se GDPR výrazně zaměřuje na ochranu online údajů, aplikuje se také na fyzicky uložené údaje, což znamená, že společnosti musí zohlednit co se děje s informacemi, které tisknou, kopírují, skenují nebo faxují. Tištěné kopie vytvářené MFP a ponechané ve výstupním zásobníku nebo v nezabezpečených koších, jsou ohroženy neoprávněným přístupem a mohly by být považovány za narušení bezpečnosti osobních údajů.

Nezabezpečené síťové tiskárny a MFP bez šifrování či odstraňování dat mohou také představovat riziko. Zde uložené digitální kopie dokumentů se mohou stát cílem hackerů, kteří chtějí ukrást informace. Bez vestavěného firewallu mohou být tato zařízení použita jako bod průniku do sítě a napadení dalších systémů.

Jak může Sharp pomoci se splněním požadavků GDPR

Sharp nabízí celou řadu bezpečnostních řešení, jež mohou pomoci se splněním požadavků GDPR, mimo jiné nejnovější technologie a bezpečností funkce vestavěné do hardware MFP Sharp, dále pak řešení v oblasti zabezpečení tisku a správy dokumentů.

Spravované IT služby Sharp zahrnující ochranu PC a zabezpečené zálohování také znamenají, že vám můžeme pomoci s ochranou vašich informací bez jakýchkoli zvýšených nároků na váš tým, a to bez ohledu na velikost vašeho podniku.