Kontaktujte nás

Systém je momentálně k dispozici v Německu a Velké Británii. Rozšíření do dalších zemí se plánuje.

Modulární řešení

„Smart Chap“ je modulární systém správy domácnosti navržený tak, aby se zajistila maximalizace spotřeby solární energie a efektivní správa elektrických zařízení v domácnosti.

Základní konfiguraci systému tvoří elektronická ovládací jednotka, fotovoltaický systém, zařízení pro uložení baterie, invertor baterie a elektroměr. Základem systému je elektronická ovládací jednotka, která koordinuje všechny komponenty. Systém lze ovládat pomocí aplikace "Smart Chap“, inovativní aplikace pro monitorování a řízení. Otevřená platforma zaměřená na budoucnost umožňuje integraci dalšího hardwaru a softwaru, díky čemuž toto řešení vyniká.

Inteligentní aplikace

Ke sledování a kontrole toků energie v domácnosti lze použít aplikaci "Smart Chap".

Sledování

Správce energie umožňuje zákazníkům kdykoli na svém tabletu nebo smartphonu sledovat toky energie v domácnosti. Například: kolik elektřiny právě vyrábí střešní solární systém, stav nabití baterie a současnou spotřebu energie v domácnosti. Správce energie ukazuje kolik energie a v jakou denní dobu se spotřebovává. Rovněž měří energetickou samostatnost domácnosti a ukazuje, jak ji lze zlepšit. Všechna tato data se ukládají a následně je lze pro účely vyhodnocení konkrétních období znázornit v grafu.

Analýza spotřeby

V další fázi vývoje bude rovněž možné rozložit spotřebu energie podle nejčastěji používaných zařízení v domácnosti (např. chladnička, mraznička, TV), označit "žrouty energie" a identifikovat potenciál úspory energie. Tento proces se nazývá fragmentování.

Ovládání

Aplikaci "Smart Chap" lze použít nejen k monitorování toků energie, ale také k cílenému ovládání úložiště energie, odvádění energie do veřejné rozvodné sítě a měření spotřeby energie.

Časový posun

Pokud jde o maximalizaci domácí spotřeby vlastní solární energie, problémem je, že solární energie se vytváří pouze během dne, nicméně v domácnostech se používá víc, když už Slunce nesvítí. Způsobem, jak tento problém vyřešit, je ovládání úložiště energie a zpřístupnění solární energie v domácnosti po celý den.

Řízení spotřeby (vyrovnání špiček)

Aplikace již má schopnost chytré spotřeby energie, která uživatelům umožňuje ovládat zařízení spotřebovávající energii prostřednictvím bezdrátové zásuvky. V budoucnosti bude rovněž možné přímo ovládat zařízení "připravená pro chytrou síť". Do této aplikace je rovněž integrovaná funkce předpovědi počasí. Později bude používaná ke kontrole používání spotřebičů, například k automatickému zapnutí pračky nebo tepelného čerpadla v případě, že Slunce svítí.

Zvláštní funkce

Vysoce kvalitní komponenty

Sharp je jedním z předních světových odborníků na solární energetická řešení, naše znalosti a spolehlivosti potvrzuje více než 55 let zkušeností na trhu. Klíčové součásti systému, tj. solární panely, úložiště a aplikace "Smart Chap", byly vyvinuty a vyrobeny v Německu a budou certifikovány Association of German Electrical, Electronic and Information Technologies (VDE).

Flexibilní modulární řešení

Modulární přístup umožňuje použití jednotlivých komponentů a ovládání propojených zařízení. To znamená, že řešení je vhodné jak pro nové fotovoltaické instalace, tak pro fotovoltaické systémy, které již byly nainstalovány.

Platforma otevřeného přístupu

Základní řešení Sharp využívají solární panely Sharp, 5 kWh lithium-iontovou baterii BMZ a měnič napětí Victron. Ale platforma otevřeného přístupu je to, díky čemu toto řešení vyniká. Znamená to, že systém je v podstatě rovněž kompatibilní se systémy jiných výrobců (solární, vodní, větrné systémy) a proto je ideální pro použití v celostátním měřítku. Stejně tak snadno lze integrovat baterie a měniče napětí jiných výrobců, podmínkou je naprogramování relevantních ovladačů. Standardní rozhraní systému se neustále rozšiřuje.

Analýza spotřeby

Funkce analýzy spotřeby zákazníkům poskytuje transparentní přehled o jejich spotřebě energie. Díky tomu dokážou snadno identifikovat "žrouty energie" a pokud si to přejí, mohou je vyměnit.

Udržitelnost—Energy Shop

Zákazníci při zakoupení řešení "Smart Chap" automaticky získají přístup do aplikace Energy Shop, kde si mohou zajistit přechod na nejnovější hardware a získají nové aplikace.

Aplikace se sama automaticky aktualizuje na nejnovější verzi firmwaru. Díky řešení Sharp HEMS si mohou být zákazníci jistí, že neustále drží krok s rozvojem na trhu.

Rozšíření Smart Home

V pozdějších fázích vývoje bude systém rozšířen tak, aby zajišťoval řešení "Smart Home" s rozšířeným ovládáním přístrojů. To umožní další kontrolu zařízení jako jsou tepelná čerpadla, termostaty, klimatizační jednotky, osvětlení a bezpečnostní systémy.

Řešení OEM/white-label

Na žádost firemního zákazníka, například veřejné rozvodné sítě, lze uživatelské rozhraní softwaru přizpůsobit designu značky.

Monitorování systému

Na žádost koncového zákazníka bude moci dodavatel elektřiny a instalující společnost monitorovat všechny nainstalované systémy prostřednictvím Installer Centre.

Řada výhod

Výroba čisté energie, snížení emisí CO2 a snížení spotřeby energie - to je pouze několik z výhod pro koncového zákazníka.

Ochrana životního prostředí

V současnosti si veřejnost stále více uvědomuje význam ochrany jak klimatu, tak životního prostředí. V popředí našeho zájmu stojí výroba čisté energie a snížení spotřeby energie. Uživatel může aktivně přispět ke změně vnímání energie a zajistit tak, že planeta zůstane v dobrém stavu i pro budoucí generace.

Finanční výhody

Ceny elektřiny stoupají, zatímco náklady na instalaci solárních systémů klesají - díky těmto dvěma faktorům je zakoupení fotovoltaického systému chytrou investicí. Díky řešení “Smart Chap” mohou uživatelé rovněž řídit a optimalizovat spotřebu své domácnosti a tak dosáhnout chytré úspory nákladů. Další finanční pobídky na národní úrovni představují vládní dotace a daňové úlevy.

Svoboda a kontrola

Důsledkem instalace solárního energetického systému je, že zákazníci mohou dosáhnout větší svobody a bezpečnosti. Již nebudou vázáni tarify ani se jich nedotkne zvýšení cen a pomocí aplikace "Smart Chap" mohou řídit vlastní výrobu energie dle jejich vlastní situace a požadavků. Díky aplikaci budou mít zákazníci neustálý přehled o tocích energie v jejich domácnosti.