Kontaktujte nás

Splnění požadavků GDPR

Proč je nařízení GDPR tak důležité? Jedná se o důležitou změnu, neboť množství dat ukládaných a používaných společnostmi nyní se dramaticky liší od jejich množství v roce 1995, kdy byla zavedena předchozí zákonná úprava v podobě EU směrnice z roku 1995 o ochraně osobních údajů.

Cíl nařízení GDPR. Cílem GDPR (oficiálně se jedná o nařízení (EU) 2016/679) je zajištění náležité regulace v dnešním digitálním světě a ochrana bezpečnosti osobních údajů, jež jsou nyní pro účely rozhodování a marketingu shromažďovány, ukládány a používány v mnohem větší a hlubší míře než kdy předtím.

GDPR a bezpečnost dokumentů. Ačkoli se GDPR výrazně zaměřuje na ochranu online údajů, aplikuje se také na fyzicky uložené údaje, což znamená, že společnosti musí zohlednit co se děje s informacemi, které tisknou, kopírují, skenují nebo faxují. Tištěné kopie vytvářené MFP a ponechané ve výstupním zásobníku nebo v nezabezpečených koších, jsou ohroženy neoprávněným přístupem a mohly by být považovány za narušení bezpečnosti osobních údajů.

Nezabezpečené síťové tiskárny a MFP bez funkcí šifrování a odstranění dat mohou být také rizikovým bodem. Digitální kopie dokumentů zde uložených dokumentů se mohou stát cílem útočníků, kteří chtějí odcizit informace, nebo mohou být v případě absence vestavěného firewallu využity jako platforma pro průnik do sítě a napadení jiných systémů.

Jak může Sharp pomoci se splněním požadavků GDPR. Sharp nabízí celou řadu bezpečnostních řešení, jež mohou pomoci se splněním požadavků GDPR, mimo jiné nejnovější technologie a bezpečností funkce vestavěné do hardware MFP Sharp, dále pak řešení v oblasti zabezpečení tisku a správy dokumentů.

Spravované IT služby Sharp zahrnující ochranu PC a zabezpečené zálohování také znamenají, že vám můžeme pomoci s ochranou vašich informací bez jakýchkoli zvýšených nároků na váš tým, a to bez ohledu na velikost vašeho podniku.