Kontaktujte nás

Epidemie negativity zjištěná v evropských kancelářích/úřadech. Češi jsou druhým nejvíce kverulantským národem

Varšava, 20.03.2017
České podniky jsou v sevření epidemie negativity. Průzkum společnosti Sharp odhalil, že přes dvě třetiny (68%) kancelářských pracovníků kritizuje své pracoviště kvůli zastaralým metodám práce, které způsobují pokles morálky a motivace napříč celou zemí.

Společnost Sharp se spojila se Stefanem Haefligerem, profesorem strategického řízení a inovací v Obchodně-podnikatelské škole v Cassu, aby napomohla transformaci podnikání změnou způsobu, kterým se zaměstnanci firem zapojují do jeho chodu svou prací s připojenými technologiemi. Výsledný whitelist obsahuje osm jednoduchých řešení, které ukazují, jak zvýšit motivaci zaměstnanců v rámci vaší společnosti.

Průzkum 6 000 kancelářských pracovníků po celé Evropě zahrnující 503 pracovníků v České republice odhalil, že lidé by nejčastěji popsali své pracovní podmínky a prostředí jako neinspirující (30%) s tím, že někteří je popsali dokonce jako pochmurné, depresivní a „toxické“. Třetina pracovníků odpověděla, že jejich kancelář je klidná a 19% uvedlo, že je nudná. Pouze 13% z nich by popsalo své prostředí jako motivující. 

Při otázce, proč popisují své prostředí tímto způsobem, sváděla téměř jedna třetina vinu na depresivní způsoby práce (29%) zatímco téměř polovina uvedla, že na administrativní úkoly je zapotřebí příliš času (46%) a místo osobního jednání komunikuje každý pomocí emailů (19%). 

Technologie na pracovišti byla též označena za hlavní zdroj nepříjemností, kdy více než jedna třetina respondentů (38%) uvedla, že je zastaralá a limitující.

Evropa: Mileniálové, tedy pracovníci narození koncem tisíciletí  a nemají zkušenosti s prací bez pomoci vyhledávače Google, se vyjadřovali více o tom, že by byli více motivováni, kdyby jejich kancelář byla vybavena moderní technologií (39%). Polovina z nich se občas schválně vyhýbá technologii ve svých kancelářích, protože je příliš komplikovaná a polovina z nich se místo toho uchyluje k použití svých osobních zařízení.

- Zajistit správnou motivaci pracovníků je důležité pro vytvoření příjemného pracoviště, kde lidé chtějí a mohou odvádět svou nejlepší práci. Technologie zvyšuje motivaci jenom tehdy, pokud je nápomocná a snadno se užívá. V opačném případě se stane demotivujícím faktorem buď tak, že ji zaměstnanci  nepoužívají, nebo v horším případě způsobuje frustraci.
Prohlédněte si nástroje, které užíváte, které potřebujete a proveďte taková zlepšení, která lidem opravdu usnadní práci. – říká Szymon Trela, výrobní ředitel a CEE (nejvyšší výkonný ředitel). - Během následujících deseti let budou lidé narození po roce 1982 tvořit většinu naší pracovní síly, tudíž je důležité, abychom se učili od mladších pracovníků, vítali nové myšlenky, nové vize a zajistili chytřejší technologii, která bude stejně snadná jako používání běžných domácích spotřebičů
, dodal.

Odborné tipy, jak motivovat vaše pracovníky naleznete na adrese www.sharp.cz/unlock

Poznámky pro vydavatele

  • Průzkum byl proveden u 6 045 kancelářských pracovníků v 9 evropských zemích  (Francie,Německo, Spojené království, Itálie, Švédsko, Polsko, Holandsko, Česká republika a  Maďarsko, včetně 1 006 kancelářských pracovníků ve Spojeném království)

Contact

ANNA KOZAK
PR Manager CEE
Anna.Kozak@sharp.eu

Social