Kontaktujte nás

Tisková zpráva

Bezpečnost tiskáren – jsou vaše data opravdu v bezpečí?

Varšava, 28.06.2016
Sharp Electronics CEE zahajuje #PrintSafely, kampaň zaměřenou na sociální média a e-maily a určenou pro zákazníky společnosti. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o současných technologiích v oblasti tiskáren. Moderní MFZ se vyvinula na komplexní a výkonná zařízení, která mají stejná zranitelná místa jako počítače propojené v síti. Zákazníci by měli vědět, jak chránit svá data na všech koncových zařízeních.

Každý rok dochází po celé střední a východní Evropě k únikům důvěrných dat, neboť tiskárny jsou vyhazovány, aniž by došlo k vymazání dat z jejich pevných disků. Tyto incidenty byly mnoha odborníky považovány za problém typický pro mladší trhy, jako je Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko. Poslední měsíce nicméně ukázaly, že ochrana dat v tiskárnách je celosvětovým problémem. Na jaře tohoto roku 59 tiskáren na Northeastern University v Bostonu náhle začaly tisknout rasistickou literaturu, šlo o jeden z incidentů na Northeastern a v řadě dalších amerických kampusů.

- Každý, kdo rozumí současné technologii tiskáren, ví, že co do ochrany dat, se moderní MFZ nijak výrazně neliší od běžných počítačů. Lidé často zapomínají, že MFZ mají pevné disky, USB porty a pracují v rámci sítě společnosti nebo jsou propojené s cloudovými službami. Všechny tyto aspekty je činí zranitelnými a naším cílem je zvýšit informovanost zákazníků. – řekl Tomasz Wieczorek, Solutions Product Manager, Sharp Electronics CEE.

Aby se zmírnilo nebezpečí ohrožení důvěrných dat, existuje řada opatření. MFZ Sharp používají pokročilou technologii šifrování, která zajišťuje, že pevný disk nelze nikdy použít v jiném zařízení než v tom, v kterém byl původně zašifrovaný. Dalším opatřením, které lze přijmout, je otření pevného disku (nesmazání) na konci pracovního dne. Když se z pevného disku „smaže“ datový soubor, nedochází ke skutečnému smazání dat spojených s takovým souborem. Taková data zůstávají na pevném disku a lze je obnovit. Aktivní „otírání“ pevného disku přepisuje data smazané úlohy a tak brání, aby došlo k obnovení originální informace.

- V Sharp rozumíme skutečnému významu informační bezpečnosti v sítích ICT, a proto věnujeme speciální pozornost řešením, která chrání tok dokumentů. Veškerá komunikace se zařízením přes síť je šifrována pomocí bezpečného řešení SSL/IPsec. Rovněž lze filtrovat IP a/nebo MAC adresy, omezit přístup k MFZ ze strany uživatelů v rámci sítě. – řekl Szymon Trela, Product Manager, Sharp Electronics CEE.

S rostoucí oblibou cloudových služeb a pracovního modelu BYOD se stalo velmi důležitým, abychom se zaměřili i na cloud. Při vytváření Cloud Portal Office Sharp byl hlavní zřetel brán na zabezpečení. Dokonce Amazon, který dodává servery pro Sharp Cloud Portal Office, neví, že klíčová data zákazníků jsou šifrována, že ani v tom nejhorším případě by je nebylo možné přečíst, a to ani z fyzických disků. Amazon nemůže poskytnout přístup k datům našich uživatel v čitelné formě.

Většina bezpečnostních aspektů a tipů, jak uchovat data vaší společnosti v bezpečí a zabezpečit tiskové prostředí vaší společnosti, bude publikována na stránkách LinkedIn Sharp Electronic CEE. Kampaň #PrintSafely sledujte:
www.linkedin.com/company/sharp-eu – v angličtině
www.linkedin.com/company/sharp-electronics-česká-republika – v češtině.