Kontaktujte nás

Dosažení maximální nezávislosti

Díky inovativním řešením úložišť může být nezávislost na veřejné rozvodné síti vyšší než kdykoli předtím: Kombinace solárního systému a bateriového energetického úložiště pokryje v závislosti na ročním období až 80 % potřeb domácnosti.

Možnosti vlastního napájení solární energií byly dlouho omezené. Během dne se vyrobilo více energie než bylo potřeba a v noci nebyla solární energie k dispozici.

Vzhledem k nedostatku vhodných úložišť byl podíl solární energie na celkové spotřebě maximálně pouze 30 %. Se zavedením inovativních úložišť lze tuto hodnotu zvýšit až na 80 %, v závislosti na povětrnostních podmínkách. Energie vyrobená během dne se uloží a lze ji použít v kteroukoli denní dobu, dokonce i v noci.
Systém s plně nabitou baterií i nadále zajišťuje napájení domácnosti. Přebytek energie se odvádí do veřejné rozvodné sítě.

Použití solární energie během dne

Provoz solárního systému a úložiště v běžném režimu:

Ráno

K vlastní spotřebě se používá energie vyrobená solárním systémem. Přebytek energie se uloží do baterie.

Odpoledne

Systém s plně nabitou baterií i nadále zajišťuje napájení domácnosti. Přebytek energie se odvádí do veřejné rozvodné sítě.

Večer

Po západu slunce systém poskytuje energii k vlastní spotřebě z nabité baterie.

Noc

Uloženou energii systém poskytuje i v noci. V případě, že baterie nemá dostatečnou kapacitu, energie se doplňuje z veřejné rozvodné sítě.  

Informace o bateriích

Výběr solární baterie - důležité faktory

Sharp, coby dodavatel energetických řešení nabízí - kromě fotovoltaických modulů (FV modulů) - bateriová řešení vhodná pro splnění různých požadavků a dosažení co největší nezávislosti na dodavatelích energií.

Koncepty baterií

Koncepty baterií na trhu se liší především pokud jde o použité komponenty. Jsou ideální buď jako doplnění stávajících FV systémů nebo jako úplné řešení v nových instalacích.

Kapacita baterie (kWh)

Použitelná kapacita baterie v kWh ukazuje, kolik energie lze z plně nabité baterie získat. Často se také uvádí nominální (celková) kapacita, ale tu nelze hodnotit jako celek. Rozdíl mezi těmito hodnotami je hloubka vybití (DOD). Příklad: Baterie má kapacitu 16 kWh a úroveň vybitá 50 %; k dispozici je tak 8 kWh (50 % 16 kWh). Kapacita baterie potřebné pro vaši domácnost závisí na velikosti vašeho FV systému, spotřebě energie a požadované energetické nezávislosti. S tím správným úložištěm lze dostupnou kapacitu plně využít a dosáhnout maximální nezávislosti na síti.

Technologie

Na trhu existují dva hlavní typy baterií: lithium-iontové články a olověné akumulátory. Obě technologie mají výhody i nevýhody. Olověné akumulátory jsou dobře zavedené a osvědčené, ale jsou velmi těžké a mají velký objem. Lithium-iontové články mají vyšší stupeň vybití, vyšší účinnost a jsou lehčí, proto se používají například ve vysoce kvalitních elektromobilech.

Prostor

Olověné akumulátory a lithium-iontové baterie mají různé požadavky na místo instalace, co do velikosti pokoje a nosnosti podlahy. Proto je důležité předem zjistit, která baterie bude v domě použita.

Záruka

Záruka produktu kryje vady na materiálu a zpracování. Záruka výkonnosti zajišťuje snížení výkonnosti baterie během záručního období o minimální kapacitu, a často také minimální počet plných cyklů. Rozsah těchto záruk závisí na výrobci.

Plné cykly

Plným cyklem se rozumí plné nabití baterie a následně její úplné vybití. Plný cyklus může tvořit několik částečných cyklů (nabíjení a vybíjení). V rámci záručního období by mělo být dosaženo maximálního počtu cyklů. Je třeba zvážit, že se počet cyklů vztahuje ke specifikovanému stavu vybití.

Instalační společnost, partnera Sharp, požádejte o doporučení bateriového systému, který nejlépe vyhoví vašim požadavkům.